• Naujienlaiškis

 • Lietuvos vyriausybės sprendimu, nuo gegužės 25 d. universitetai, kurie negali vykdyti studijų nuotoliniu būdu, vėl gali atverti duris studentams.

  VDA studentai nuo gegužės 25 d. vėl galės dirbti meno ir dizaino laboratorijose ir savo studijose.

  Darbo tvarka VDA Meno ir dizaino laboratorijose:

  • Prioritetas dirbti Meno ir dizaino laboratorijose yra teikiamas BA ir MA baigiamųjų kursų bei Erasmus + mainų studentams.
  • Norint rezervuoti darbo vietą laboratorijoje, studentas siunčia savo poreikius MDL direktorei ilona.jokimiene@vda.lt
  • Studento poreikis yra persiunčiamas konkrečios laboratorijos vedėjui. Laboratorijos vedėjas su studentu aptaria visus užduoties atlikimo aspektus.
  • Laboratorijos vedėjas pateikia poreikį pastato budintiems, kokie studentai, kuriuo metu  į kurią patalpą ir kuriam laikotarpiui ateis dirbti.
  • Studentų skaičius vienoje laboratorijos patalpoje yra ribojamas, vadovaujantis Vyriausybės nustatytomis rekomendacijomis.

  Studentai privalo:

  • dėvėti ir atsinešti su savimi pakaitinių respiratorių ar apsauginių veido kaukių
  • ateiti sutartu laiku, turėti galiojantį studento pažymėjimą

  Darbo tvarka katedrų auditorijose:

  • Katedrų auditorijose leidžiama dirbti visiems BA, MA ir Doktorantūros studentams, pirmumo teisę suteikiant baigiamųjų kursų ir ERASMUS + studentams.
  • Studentų leidimus dirbti tam tikrose katedrų auditorijose administruoja katedrų koordinatorės. Jos informuoja studentus, budinčius, užtikrina ribotą studentų skaičių patalpose, vadovaujantis Vyriausybės nustatytomis rekomendacijomis.
  • Dirbti katedrų auditorijose leidžiama nuo 8 iki 17 val. darbo dienomis.

  Vilniaus fakulteto Spaudos centro darbo tvarka karantino laikotarpiu

  Vilniaus fakulteto Fotografijos ir medijos meno laboratorijos inventoriaus išdavimo tvarka karantino laikotarpiu