• Naujienlaiškis
 • Norėtum tapti pop žvaigžde? Tapk mokytoju - tai tas pats! Nes:

  • ūžiančios minios dėmesys bus visada į Tave;
  • valandų valandas ruošiesi savo koncertams, kad sužavėtum publiką;
  • koncertiniai turai po klases tęsis po mažiausiai 10 mėnesių, kartą į metus, po to galėsi atostogauti savo sodų bendrijos penthause;

  Visi fanai* norės gabalėlio Tavęs:
  *suprask, moksleiviai

  • fanai ne tik nuolat šauksis Tavęs, bet dar ir suteiks Tau sceninį vardą;
  • fanai persekios su įvairiausiais prašymais;
  • negalėsi išeiti į viešumą nepastebėtas;
  • fanai aptarinės Tavo asmeninį gyvenimą, išvaizdą, kur Tave matė, su kuo ėjai, ką veikei;
  • nuolat dalinsi autografus;
  • Tavo lyriks'ai įkvės fanus kurti patiems, siekti tikslų ir aukštumų.

  Kaip tai padaryti?

  Vilniaus dailės akademija (VDA) kartu su Vilniaus universitetu vykdo ugdymo mokslų krypčių studijas ir pedagogų kompetencijų vykdymo veiklas.

  Programų tikslai - parengti mokytojus, gebančius taikyti edukacines žinias pedagoginėje praktikoje ir savarankiškai plėtoti turimas žinias; gebančius atlikti pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimus ir jais remtis nuolat besikeičiančioje edukacinėje aplinkoje; gebančius dirbti dailės ir technologijų dalykų mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose, taip pat dirbti pagal neformaliojo ugdymo programas.

  Studijuodami šioje programoje studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems šią profesinių pedagoginių studijų programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.


  Stojant į Mokyklos pedagogikos studijų programą yra vykdomas motyvacijos vertinimas. Motyvacijos vertinimas vyks birželio 17, 18, 19 d., 10 val. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą.

  Likus ne mažiau nei 4 val. iki motyvacijos vertinimo, VU ISAS turite pateikti prašymą studijuoti ir užsiregistruoti į motyvacijos vertinimą.

  Mokymosi ypatumai:

  Studijų trukmė - 1 metai, studijų forma - nuolatinės studijos, vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį.

  Studijos apima 60 kreditų. Programa turi dvi - teorinę ir praktinę - dalis. Kiekvienai jų skirta po 30 kreditų.

  Į teorinę studijų programos dalį įeina trys teoriniai moduliai po 9 kreditus (Bendroji pedagogika, Psichologija mokyklai, Dailės didaktika) ir 3 kreditų apimties baigiamasis darbas, rengiamas studijų programos pabaigoje.

  Pedagoginė praktika susideda iš mokomosios (asistavimo) praktikos (10 kr.) ir profesinės (savarankiškos) praktikos (20 kr.).

  Kilus klausimams dėl studijų proceso prašome kreiptis į profesinių pedagoginių studijų koordinatorę Albiną Misiūnaitę el. paštu albina.misiunaite@fsf.vu.lt arba į atsakingą asmenį VDA - Editą Kavaliauskienę el. paštu edita.kavaliauskiene@vda.lt.

  (papildyta) Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui skirti stipendijas pedagogikos studentams. Tai daroma siekiant skatinti gabius ir motyvuotus stojančiuosius rinktis pedagogo profesiją. Taigi visi, 2020 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas, bus skatinami 300 eurų stipendijomis.

  Daugiau informacijos