Tarp pretendentų į Vyriausybės kultūros ir meno premijas - prof. dr. Elona Lubytė ir doc. Gintaras Česonis

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, vadovaujama kultūros istoriko dr. Vydo Dolinsko, iš 56 pateiktų pretendentų atrinko 12 kandidatų, kuriems rekomenduoja skirti Vyriausybės kultūros ir meno premijas.

Sprendimas priimtas slaptu visų komisijos narių balsavimu. Tarp 12-os pretendentų, kuriems Komisija rekomenduoja skirti Vyriausybės kultūros ir meno premijas - Vilniaus dailės akademijos (VDA) dėstytoja, prof. dr. Elona Lubytė ir VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros  dėstytojas doc. Gintaras Česonis.

Komisijos sprendimas dėl atrinktų kandidatų kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo projektu teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki sausio 30 dienos. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų.

Daugiau informacijos


Prof. dr. Elona Lubytė

Dailėtyrininkė. 1982-1987 m. studijavo dailėtyrą LSSR Valstybiniame dailės institute (dabartinėje VDA), nuo 1987 m. dirba Lietuvos dailės muziejaus šiuolaikinės lietuvių skulptūros kuratore. 1995-2000 m. tęsė doktorantūros studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, kur apgynė socialinių mokslų krypties disertaciją Šiuolaikinės dailės sistema  ir jos vadyba Lietuvoje“ ir 2001-2004 m. dėstė Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje. Nuo 2001 m. dėsto VDA (profesorė nuo 2011 m.). Yra pirmojo Lietuvoje dailės vadybos vadovėlio „Permainų svoris: dailės vadyba Lietuvoje 1988-2006. Mokomoji knyga dailininkams ir tiems, kas jiems padeda“ (2008) ir eilės leidinių apie šiuolaikinę dailę autorė, tarp kurių: „Tylusis modernizmas Lietuvoje 1962-198“ (1997), „Skulptūra 1975-1990“ (1997, sudarytoja, kartu su Giedre Jankevičiūte), „Vieno projekto apkalta“ (2011) sudarytoja.
Nuo 1988 kuruoja parodas, šiuolaikinių skulptūrų projektus viešosiose erdvėse Lietuvoje ir užsienyje.
Tyrinėja šiuolaikinės dailės vadybos procesus, šiuolaikinę dailę, ypač skulptūrą. 

Doc. Gintaras Česonis

Fotografas, menininkas, tarptautinių meno projektų ir parodų kuratorius, įvairių žiuri komisijų narys. Nuo 1993 metų Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, nuo 2009-ųjų LFS Kauno skyriaus valdybos pirmininkas. Meno magistro studijas baigė Vytauto Didžiojo universitete, studijavo Nacionalinėje Arlio fotografijos mokykloje, stažavosi daugiau nei 10 skirtingų pasaulio meno mokyklų ir meno projektus vystančių organizacijų, surengė per 30 vieno autoriaus parodų Lietuvoje ir už jos ribų, yra penkių fotoalbumų autorius. Kūrybos laukas – socialiai atsakingas menas, fotografija.VDA Kauno fakulteto studentams dėsto fotografijos discipliną, magistrantūroje – pasirenkamą fotografijos grafikos meno kontekste discipliną, studentams pasirinkus vadovauja jų baigiamiesiems darbams.