• Naujienlaiškis
 • Lauros Vansevičienės nuotrauka

  Lietuvos teatro sąjunga 2019 metus palydi svarbia tradicija. Nuo 2009 m. pinigine premija apdovanojami teatro kritikai už reikšmingą ir aktyvią veiklą teatro srityje. Šiais metais apdovanojimas skiriamas menotyrininkui, šokio istorikui ir kritikui, Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėjui ir dėstytojui doc. dr. Helmutui Šabasevičiui už svarų indėlį į teatrinės praeities ir dabarties diskursą.

  H. Šabasevičiaus pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: 19 a. Lietuvos kultūra, choreografijos, scenografijos istorija. Per ilgametę profesinę veiklą jis paskelbė daugybę teatro ir dailės istorijos, kritikos straipsnių lietuvių ir užsienio spaudoje.
   

  Apdovanojimas netikėtas ir malonus. Smagu, kai pastebi ir įvertina už tai, ką daryti tiesiog įdomu. Smagu, kai studentai ateina į paskaitą nuo 9 val., bent 45 minutėm, nors nuo  10 val. jau turi kviestinio lektoriaus seminarą. Teatras profesiniame akiratyje atsirado būtent Vilniaus dailės akademijoje – rašant pirmąjį darbą Studentų mokslinės draugijos konferencijai su Jono Umbraso konsultacijomis, su Janina Bieliniene vykstant į Kauno dramos teatro spektaklį „Strazdas žalias paukštis“, bendraujant su scenografijos specialybės studentais – Jūrate Paulėkaite, Rasa Kriščiūnaite, Vytautu Narbutu, renkant Egidijaus Aleksandravičiaus pasiūlytą medžiagą apie gyvuosius paveikslus ir paskiau su bendramoksliais juos inscenizuojant, rašant diplominį darbą apie XIX a. teatro kultūrą su Irenos Vaišvilaitės pagalba.

  Doc. dr. Helmutas Šabasevičius

  H. Šabasevičius 1982–1989 studijavo dailės istoriją Lietuvos valstybiname dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Nuo 1989 dirbo Istorijos institute, vėliau – Kultūros ir meno institute. 1993 apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją. Nuo 2002 Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Ilgametis Vilniaus dailės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, nuo 2008 – docentas. Nuo 1995 meno kultūros žurnalo „Krantai“ vyriausiasis redaktorius.

  Parašė monografiją „Šokiu išsakytas gyvenimas. Balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės kūrybos bruožai“ (2009), studiją „Trumpa Lietuvos baleto istorija“ (2010), parengė knygas „Dalia Mataitienė. Ženklai erdvėje“ (1998), „Dalia Mataitienė. Paveikslai. Ornamentinės struktūros. Teatras“ (su D. Mataitiene), „Liepsnojantis Maestro: Apie choreografą Elegijų Bukaitį“.

  2019 m. pavasarį Helmutas Šabasevičius apdovanotas Lenkijos Respublikos Auksiniu Kryžiumi už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą.

  Parengta remiantis Lietuvos teatro sąjungos informacija