Doktorantų priėmimo 2020 metais datos ir terminai

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003)
Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)
Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)
Ištęstinės studijos meno licenciatams

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003) 

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

rugpjūčio 10-14 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems rugpjūčio 24 d., 10 val. 
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas rugpjūčio 24 d., 17 val. 
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugpjūčio 25-26 d.
Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas  rugpjūčio 28 d.

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

rugpjūčio 17–21 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. rugsėjo 2 d., 17 val.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems rugsėjo 4 d., 10 val.
Kviečiamųjų į dailės doktorantūrą sąrašo skelbimas rugsėjo 4 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugsėjo 7–8, 9–12 val.
Priimtųjų į dailės doktorantūros  studijas
sąrašo skelbimas ​
rugsėjo 9 d., 15 val.

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

rugpjūčio 17–21 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. rugsėjo 1 d., 17 val.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems rugsėjo 3 d., 10 val.
Kviečiamųjų į dizaino doktorantūrą sąrašo skelbimas rugsėjo 3 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugsėjo 4–7, 9–12 val.
Priimtųjų į dizaino doktorantūros  studijas sąrašo skelbimas  rugsėjo 8 d., 15 val.