Vilniaus dailės akademija (VDA) nuo 2019 m. rugpjūčio iki 2020 m. lapkričio mėnesio pabaigos vykdė Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Studentų psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos paslaugų Vilniaus dailės akademijoje plėtra”, kuriuo siekta stiprinti VDA bendruomenės psichikos sveikatą, mažinti psichikos sutrikimų stigmą.

Projektas prisidėjo plėtojant paramos studentams paslaugų apimtį, aprėptį ir įvairovę: konsultacijos pradėtos teikti ne tik Vilniaus, bet ir Kauno, Klaipėdos, Telšių fakultetų Lietuvos ir užsienio studentams. Kartu su individualiomis konsultacijomis, vyko užsiėmimai grupėse, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos ir parodos susijusios su psichikos sveikatos reiškiniais. Projektas padėjo VDA administracijai ir bendruomenei geriau suprasti psichikos sveikatos reikšmę studijų metu, integruoti pagalbą studentams į VDA procedūras, informuoti dėstytojus apie psichikos sveikatą ir jos sutrikimus. Projekto metu VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokykloje pradėjo dirbti psichologė, įsitraukusi į krizių, etikos problemų sprendimą bei informacijos studentams rengimą. 

Iš įvairių kūrybinių dirbtuvių, diskusijų ir edukacinių veiklų išaugo VDA studentų ir dėstytojų paroda „Psichikos atspaudai“, skirta įvairiausių psichikos reiškinių pažinimui. Tai buvo proga aptarti ne tik tokias problemas kaip vienatvė, įtampa, netektis, smurtas, bet ir priminti individualius įveikos būdus, dalintis pozityvia patirtimi. Paroda perkelta į virtualią erdvę ir prieinama visuomenei.   

Populiariausia psichikos sveikatos stiprinimo paslauga VDA - individualios konsultacijos, padėjusios keisti su studijomis susijusį elgesį, o didėjantys pagalbos besikreipiančiųjų skaičiai viso projekto metu tapo vienu ryškiausių projekto rezultatų. Dažniausios problemos, kurias minėjo konsultacijų pageidaujantys studentai - tai nerimas, įtampa, sutrikęs susikaupimas ir dėmesys, motyvacijos stoka. Konsultacijos buvo teikiamos viso projekto metu, iki pandemijos - akivaizdiniu būdu, o karantino metu pereita prie nuotolinio konsultavimo. Vieniems studentams virtualus bendravimas palengvino kreipimasį ir problemų sprendimą, kitiems atvirkščiai, tapo sunkiau pasiryžti susitikti su nepažįstamu žmogumi. Projekto metu pastebėta, kad dažniau kreipiasi pirmų ir paskutinių kursų studentai, nes būtent tada sunkiau susidoroti su padidėjusiais reikalavimais ir  aplinkinių lūkesčiais. Prie psichologinio konsultavimo paslaugų plėtotės prididėjo galimybė konfidencialiai registruotis.

Aukštoji mokykla nesiekė tapti vienintele emocinės paramos vieta, nes kai kuriems prireikė daugiau ir įvairesnės pagalbos nei galėjo suteikti Akademija. Tada psichologinio konsultavimo tikslu tapdavo laiku nukreipti tinkamiausios pagalbos į sveikatos priežiūros sistemą, padėti sklandžiau grįžti į studijas po akademinių atostogų, tarpininkauti siekiant geresnio bendradarbiavimo su dėstytojais.

Projektas truko šiek tiek ilgiau nei metus, tačiau psichikos sveikatos stiprinimo poreikiai aukštojoje mokykloje nesibaigia po metų. Šis projektas dar labiau atskleidė tikslinio finansavimo poreikį aukštosiose mokyklose. VDA toliau ieško galimybių, kaip užtikrinti veiklų tvarumą, projektiniam finansavimui nutrūkus. Projekto tikslai ilgalaikiai, nes siekiant pasirūpinti kiekvienos naujos kartos studentų  poreikiais, paslaugos turi būti teikiamos nuolatos, sistemingai, taikant mokslo įrodymais grįstus metodus - tik tada galima tikėtis geresnės VDA bendruomenės psichikos sveikatos, studijų aplinkos kokybės. 

2020 m. lapkričio 30 d.