Mirė architektas, buvęs VDA rektorius prof. Vytautas Brėdikis


M. P. Šaliamoro asmeninio archyvo nuotr.

Virsta Ąžuolai

2021 m. sausio 15 d. mirė Lietuvos architektūros šviesulys architektas, profesorius, intelektualas, puikų humoro jausmą turintis žmogus, kolega, nepataikaujantis draugas Vytautas Brėdikis.

Smalsus ir neramus Biržų vaikas gimė 1930 m. lapkričio 20 d. Augo apsuptas fotografijos, kuri vėliau kartu su žvejyba tapo gyvenimo hobiu.
1949–1955 studijavo Architektūrą  Vilniaus dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija).
Už išskirtinės kokybės architektūrą buvo apdovanotas aukščiausiais šalies ir architektų bendruomenės apdovanojimais.
Unikalus, studentų dievinamas pedagogas dėstė savo paties suprojektuotose VDA rūmuose.
1988–1993 m. buvo pirmas demokratiškai išrinktas Nepriklausomos Lietuvos Vilniaus dailės akademijos Rektorius.

Visiems pažinojusiems Vytautą Brėdikį architektams, kolegoms ir draugams tai nepataisoma netektis.
Liūdime visi drauge ir reiškiame gilią užuojautą Vytauto šeimai ir artimiesiems.
Mylimas ir gerbiamas Vytautai Brėdiki, ilsėkis ramybėje.

Liūdi
mokinys, architektas, prof. Marius Šaliamoras
Vilniaus dailės akademijos rektorė Ieva Skauronė
VDA Vilniaus fakulteto Architektūros katedros kolektyvas ir visa VDA bendruomenė

Vilnius, 2021 m. sausio 15 d.
 


Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nuotr.


VDA rektorius (1988–1994 m.) prof. Vytautas Brėdikis. V. Jankausko nuotr.


VDA rektoriai, viduryje - prof. Vytautas Brėdikis. V. Jankausko nuotr.


Žinia iš prof. Vytauto Brėdikio sūnaus Vytauto Brėdikio