Kviečiame birželio 17 d. 10 val. dalyvauti virtualioje diskusijoje „Kūrybinės transformacijos keramikoje: tradicija, inovacija, bendruomeniškumas“. 

Šie metai svarbūs taikomajame mene – dekoratyvinei keramikai, kurios ištakos – tarpukario Kaunas, šiemet sukanka 90 metų. Jos tradicijos puoselėjamos Vilniaus dailės akademijoje, o Kauno padalinyje, 4D katedroje, ugdomi profesionalūs menininkai – erdvinių meno objektų kūrėjai, kurie, pasirinkę keramikos specialybę, mokosi integruoti įprastas ir šiuolaikines meno technologijas, kūrybingai naudoti tiek tradicines, tiek naujas raiškos galimybes. Buitinės keramikos tradicijas puoselėja Lietuvos liaudies buities muziejus, kuriame ne tik eksponuojami įvairūs keramikos dirbiniai, bet kartu vykdomos įvairios edukacinės programos, tačiau jaučiamas keramikos dirbtuvių poreikis.

Pagal projektą „Baltų raštai keramikoje: iš praeities į ateitį" siekiama puoselėti etninę kultūrą, pažinti protėvių kultūrą ir skatinti bendruomeniškumą bei inovacijas atskleidžiant baltų raštų ypatumus keramikoje jaunajai kartai.

Ypatingas dėmesys skiriamas Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Bus išryškinamas ne tik jos mokslinis indėlis į baltų kultūros tyrimus senosios Europos kontekste, bet ir mokslininkės tiesioginės sąsajos su Kaunu. Mokslininkės įžvalgos apie baltiškuosius ženklus yra itin reikšmingos ir šiame projekte jos pasitelkiamos aptariant šių ženklų naudojimą keramikoje ir apskritai XXI a. mene. 

Baltų raštų aktualizavimas ir jų naudojimas keramikoje leis išryškinti ir keramikos kaip vietinės tradicijos tęstinumą, ir pasitelkti kūrybiškus inovatyvius sprendimus.

Bendrai rengiamoje virtualioje diskusijoje pranešimus skaitys: VDA Keramikos katedros vedėja doc. Rasa Justaitė- Gecevičienė bei VDA Kauno fakulteto 4D katedros Taikomosios keramikos studijų programos vadovas doc. Remigijus Sederevičius.

Kiti diskusijos dalyviai:

Gita Šapranauskaitė, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė
Algirdas Stonys, UAB ,,TeleSoftas‘‘ vadovas
Teresė Jankauskaitė, juodosios keramikos menininkė
Prof. Dr. Virginija Jurėnienė, Kūrybinių industrijų ir inovacijų mokslininkų grupės vadovė
Dr. Jaroslaw Wowak, Lenkija, Disertacija ,,Šiuolaikinė pilka ir juoda keramika Rytų Lenkijoje ir Vakarų Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje
Janina Samulionytė, Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnioji muziejininkė
Justas Rimavičius, Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnysis muziejininkas
Moderatorė Neringa Grigarienė, Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.

Facebook įvykis

Programa

Būtina išankstinė registracija

Likus dienai iki renginio, užsiregistravusiems bus išsiųsta prisijungimo informacija. Renginys nemokamas.

Projekto partneriai/iniciatoriai: Vilniaus universitetas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos liaudies buities muziejus.
Rėmėjas: UAB ,,TeleSoftas‘‘.