• Naujienlaiškis
  • Vilniaus dailės akademijos Taryba 2019 m. gegužės 20 d.  naująja Vilniaus dailės Akademijos rektore  išrinko doc. Ievą Skauronę, šiuo metu einančią VDA Tarptautinių ryšių skyriaus ir Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros vedėjos pareigas.


    Doc. Ieva Skauronė. Rimos Blažytės nuotrauka. 

    Rektorė balsų dauguma buvo išrinkta pirmajame slapto balsavimo ture.

    Dėl VDA rektoriaus pareigų varžėsi trys kandidatai. Tapti rektoriumi, be doc. Ievos Skauronės, siekė VDA prorektorė studijoms, Tekstilės meno ir dizaino katedros profesorė Eglė Ganda Bogdanienė ir šiuo metu rektoriaus pareigas einantis Grafinio dizaino katedros profesorius Audrius Klimas.

    Dabartinio rektoriaus A. Klimo kadencija baigiasi birželio 3 d. Išrinktojo Rektoriaus penkerių metų kadencijos pradžia skaičiuojama nuo darbo sutarties su Tarybos pirmininku pasirašymo dienos.