• Naujienlaiškis
 • 2019 m. vasario 20 d. įvyko VDA Senato posėdis, kuriame įsipareigojimus pasirašė ir darbą pradėjo  2018 m gruodžio 19 d. išrinkti VDA Tarybos nariai:

  Prof. Virginija Adomaitienė
  Doc. Juozas Brundza
  Prof. dr. Adomas Butrimas
  Doc. dr. Vydas Dolinskas
  Doc. Edmundas Jackus
  Emilė Juozapavičiūtė
  Doc. Romualdas Kučinskas
  Augustinas Paukštė
  Daina Urbanavičienė

  Pasiryžę sąžiningai atstovauti VDA bendruomenės interesams, Tarybos nariai susirinko į pirmąjį posėdį, kuriame po balsavimo pirmininke buvo išrinkta Daina Urbanavičienė, o jos pavaduotoju tapo prof. dr. Adomas Butrimas.

  Daugiau apie VDA Tarybą rasite čia