2021-2022 m.m. rudens semestre studijos VDA vyks kontaktiniu būdu

Nuo rugsėjo 1 d. studijos numatomos vykdyti kontaktiniu būdu (išskyrus bendrųjų universitetinių studijų dalykų ir studijų krypties teorinių dalykų paskaitos, kurios vyks nuotoliniu būdu), laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų sveikatos saugos reikalavimų. 

Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo”, kontaktinėse studijų veiklose galės dalyvauti tik Galimybių pasą turintys asmenys, t. y. asmenys, atitinkantys vieną iš išvardintų reikalavimų:

1. pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų, pripažintų Europos Sąjungoje („Comirnaty“ (Pfizer), „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ (AstraZeneca));

2. persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų;

3. ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikę SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavę neigiamą rezultatą;

4. prieš mažiau nei 60 dienų gavę teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

Rugsėjo 1-3 dienomis kiekvienas studentas turi atvykti į savo studijų programos katedrą parodyti savo galimybių pasą (siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą siųsti el. paštu negalima). Pasibaigus paso galiojimui turi atvykti į katedrą parodyti naujai išduotą pasą.

Neturintiems galimybių paso, bus organizuojama galimybė studijuoti nuotoliniu būdu.