• Naujienlaiškis
 • 2015 m. paraiškų gavėjai

  2015 m. Meno ir mokslo projektų fondo konkurso rezultatai

  2015 m. Meno ir mokslo projektų fondui (MMPF) buvo pateikta 108 paraiškos, kurių poreikį sudarė 88 522€. Prašoma suma 30 598 € viršijo MMPF sumą. Fondo dydis – 57 924 Eur.

  Paraiškas pateikė visų VDA fakultetų darbuotojai: Kauno – 16, Telšių –12, Klaipėdos – 6, likusi didžioji dalis – Vilniaus.

  Kai kurios pateiktos paraiškos neatitiko MMPF reikalavimų: pareiškėjai pateikė daugiau negu po vieną paraišką, kai kurios paraiškos pateiktos remti studentų veiklą, kuri pagal MMPF nuostatus nėra remiama iš šio fondo.

  Kiekvienas MMPF narys atskirai vertino visas paraiškas 5 balų sistema, buvo sudaryta vertinimų suvestinė, kuri posėdžio metu buvo išsamiai svarstoma. Vertinimas vyksta vadovaujantis mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika, patvirtinta LR ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128.

  Buvo nutarta skirti paramą už MMPF administravimą ir keturioms VDA galerijoms dalyvavimo Art Vilnius’15 mugėje mokesčiui padengti (5000 €). Kai kurioms paraiškoms prašoma suma buvo sumažinta. Patenkinta 70 paraiškų 52 901 Eur sumai.

  Patenkintų paraiškų lentelė

  VDA MMPF nariai

  doc. Julijonas Urbonas – pirmininkas
  dr. Marius Iršėnas – pirmininkas
  prof. dr. Adomas Butrimas
  prof. Arvydas Šaltenis
  prof. Aušra Lisauskienė
  dr. Viktoras Liutkus