• Naujienlaiškis
 • Vilniuje

  Meno ir dizaino laboratorija gali naudotis visa VDA bendruomenė (studentai ir darbuotojai)

  Studentai, klausytojai, dėstytojai VF Meno ir dizaino laboratorijoje gali dirbti tik:

  • Išklausę darbo saugos ir sveikatos pirminius kursus, kurie vyksta pavasario ir rudens semestro pradžioje;
  • Susipažinę su bendrosiomis įrangos ir aparatūros naudojimosi instrukcijomis;
  • Susipažinę su naudojamų Laboratorijoje cheminių medžiagų ir mišinių Saugos Duomenų Lapais pasirašytinai;
  • Pasirašę saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje žurnale;
  • Susipažinę su Laboratorijos Darbo taisyklėmis, kurios yra skelbiamos VDA internetiniame puslapyje prie kiekvienos konktrečios laboratorijos aprašymo bei yra iškabintos pačiose laboratorijų patalpose.

  Studentai, klausytojai, dėstytojai dirbantys VF Meno ir dizaino laboratorijoje:

  • Privalo tausoti Laboratorijos materialinį turtą ir inventorių, taupiai naudoti Laboratorijos skirtas medžiagas;
  • Privalo laikytis Laboratorijos Darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos ir sveikatos reikalavimų bei Laboratorijos Darbo taisyklių;
  • Gali būti laikinai arba visam laikui pašalinti iš Laboratorijos, jei nesilaiko darbo saugos ir sveikatos reikalavimų arba Laboratorijos Darbo taisyklių;
  • Jei asmenys, nesilaikydami Laboratorijos Darbo taisyklių arba savo tyčiniais, neatsargiais veiksmais sukėlę žalą Laboratorijos materialiniam turtui, ją privalo atlyginti Akademijos vidaus taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  Dirbti laboratorijos patalpose ne darbo metu leidžiama tik gavus tos laboratorijos vedėjo leidimą, t.y. vedėjui pasirašius ant prašymo.


  Dizaino laboratorija

  Fotografijos ir medijos meno laboratorija

  Grafikos laboratorija

  Keramikos laboratorija

  Kostiumo laboratorija

  Monumentalistų laboratorija

  Restauravimo laboratorija

  Metalo laboratorija

  Tekstilės laboratorija

  Spaudos centras 


  VDA meno ir dizaino laboratorijos direktorė Ilona Jokimienė
  Maironio g. 3, Vilnius
  Mob. 8 693 52 422
  ​El. p. ilona.jokimiene@vda.lt