• Naujienlaiškis
 • Parodos atidarymas sausio 10 d. 18 val.

  Paroda veiks iki sausio 13 d.


  SUVOKIMAI  – apie iracionalias ir žodžiais neįvardijamas nuojautas, intuicija pagrįstą žinojimą, pakylėjantį  virš riboto supratimo ribų. Apie nuojautas ir pajautimus  atėjusius iš sapnų, iš nebūties, prisiminimų sunkai žodžiais įvardijamus, tačiau aiškiai išjaučiamus.

  Ši paroda – bandymas kalbėtis su žiūrovu be žodinių, abstrakčia ir asociatyvia kalba, perteikama per būsenas ir kūrinių dermės nuotaikas. Bandymas užmegzti ryšį per kitokią, daug subtilesnę  ir daugiaplanę, kontempliatyvią būseną. Tai kvietimas žiūrovui būti ne tik meninko kūrybos liudytoju, pasyviu stebėtoju, tačiau taip pat tapti pilnateisiu jos įprasmintoju, išjaučiant ir surandant asmeninį santykį su kūriniu.

  Intuityviu būdu sukurtos erdvinės abstrakcijos, apjungiančios šviesą, judesį, garsą, intensyvų spalvos veikimą ir efemerišką, net amorfišką formą, suteikia galimybę interpretacijoms, ieškojimams ir atradimams ir tebūna kiekvieno individualūs ir unikalūs SUVOKIMAI.

  Kūriniai efemeriški tiek vaizdo, tiek idėjos atžvilgiu, laviruojantys ant atpažįstamumo ir  abstraktumo ribos.  

  Svarbūs spalvos, judėjimo fenomenai, perteikiami šviesos pagalba. Šviesa šiame kontekste įgyja medžiagiškumo savybes, tampa priemone apjungiančia skirtingas medžiagas bei suteikia prasmę kūrinių egzistavimui.


  Eglė Prokopavičiūtė – VDA Monumentaliosios tapybos katedros, ketvirto kurso studentė, pastaruoju metu kurianti šviesos objektus ir instaliacijas. Kelios šviesos instaliacijos buvo eksponuotos „Kultūros naktis ‘16“ bei „Meno celės ‘16“ metu.