• Naujienlaiškis
  • Atidarymas: gegužės 10 dieną /ketvirtadienį/ 17 val., Krematoriumo erdvėje

    Paroda veiks iki gegužės 17 d.


    Vilniaus dailės akademijos ekspozicinėje erdvėje „Krematoriumas /keramikų krosnys“ pristatoma nedidelė Algirdo Judicko kūrybos retrospektyva. A. Judickas yra legendinis menininkas, kurio pagrindinės kūrybos sritys yra tapyba ir medžio drožyba, o kūrybinis arealas, aprėpiantis visą Lietuvą (bei dar toliau) fokusuojasi ties pietine Lietuva – dzūkiškuoju „Bermudų trikampiu“ – Pivašiūnais, Alytumi, Daugais ir Vilniumi. Tai (panašiai kaip romėnų dievas Janus) autorius su keliais veidais. Vienas iš jų, drožtas medyje, žvelgia atgal – į dar iki-krikščioniškoje praeityje ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroke susiformavusią kryždirbiškąją tradiciją, kitas – tapytas aliejiniais dažais, konstruotas iš įvairių aptiktų objektų asambliažų pavidalais, dairosi priekin. A. Judickas yra modernus ir postmodernus kūrėjas. Disponuodamas kultūriniu paveldu, organiškai jį panaudodamas, jis taip pat kliaunasi ir ekspresyviuoju, impulsyviuoju savo kaip „menininko iš pašaukimo ar Dievo malonės“ temperamentu. Sistemingų aukštųjų mokslų nebaigęs autorius yra profesionalias savo prigimtiniu, į lietuviškąjį modernizmą, „Ars“ vertybes orientuotu išsilavinimu. A. Judickas yra tapytojas per se ir ekspresionistas iš esmės. „Krematoriume“ pristatoma nedidelė šio Vilniuje iš dalies gyvenančio, tačiau nedažnai jame pasirodančio menininko retrospektyva, svarbiausi jo tapybinės kūrybos aspektai: paveikslai ir asambliažai, kuriuose siautėja radikaliai išlaisvinta spalva, laisvas, ekspresyvus potėpis ir su būtimi bei buitimi susijusios, tiesiog susiraičiusios temos. Šalia tėvo savo kūrybą pristato jo pėdomis einantis sūnus Matas.