• Naujienlaiškis
 • Šiais metais pasaulyje yra minimas Bauhauzo mokyklos 100 metų jubiliejus. Bauhauzas (vok. Bauhaus) yra garsiausia modernios architektūros ir taikomosios dailės mokykla, kurią vokiečių architektas W. Gropiusas 1919 m. įkūrė Veimare (Vokietijoje).

  VDA Klaipėdos fakultetas taip pat minės Bauhauzo jubiliejų. Šia proga visus besidominčius kviesime dalyvauti įvairiuose Bauhauzo 100-mečiui  skirtuose renginiuose.

  Pirmasis renginys, skirtas Bauhauzo jubiliejaus minėjimui, vyks balandžio 15-19 d. Tipografas, Braunšveigo meno universiteto lektorius Roman Wilhelm ves tarptautines kūrybines dirbtuves (Bauhaus—包豪斯—バウハウス—Πивна́я)+Font, kuriose dirbtuvių dalyviai analizuos, kaip Bauhauzo idėjos paveikė Japoniją, Kiniją, Indiją bei arabų pasaulį. Šios kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaus Vilniaus dailės akademijos, I. Kanto vardo universiteto (Kaliningradas) studentai.


  Balandžio 15 d. 16.30 val. vyks paskaita/diskusija „Kintantis požiūris: inovatyvios architektūros studijos VKHUTEMAS‘e." (VKHUTEMAS buvo Aukštoji meno ir technikos mokykla (Высшие художественно-технические мастерские), veikusi Maskvoje nuo 1919 m.) Taip pat, kaip ir Bauhauzo mokykla, VKHUTEMAS šiais metais mini savo 100 metų jubiliejų. Ši mokykla iki šiol laikoma išskirtiniu Rusijos meno, dizaino ir architektūros reiškiniu.

  Paskaitoje apžvelgsime pažangius mokymosi metodus diegtus VKHUTEMAS ‘e  1919-1920 m., aptarsime ankstyvųjų Rusijos dizaino teorijos pradininkų darbus, grupės INHUK narių: V.Kandinskio, A.Rodčenko, K.Malevičiaus, N.Ladovskio, B. Koroliovo, A.Lavinskio ir kt. įtaką mokyklos veiklai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas VKHUTEMAS ‘e veikusioms architektūros studijoms, kurioms vadovavo žinomas Rusijos avangardinės architektūros puoselėtojas Nikolajus Ladovskis.

  Paskaitą/diskusiją ves I. Kanto vardo universiteto (Kaliningradas) lektorė, dizainerė Katerina Čerevko. 
  Daugiau apie lektorę
  Katerinos Čerevko internetinė svetainė

  Ši paskaita atvira visuomenei todėl labai lauksime visų besidominčių!
  Paskaita vyks anglų kalba. 
  Pradžia 16.30 val., trukmė 1,5 val.
  Adresas: Daržų g. 18, Klaipėda


  Balandžio 17 d. 16.00 val. vyks paskaita, kurioje bus pristatomi išlikę Klaipėdos Bauhauzo stiliaus pastatai ir trumpos jose veikusių įstaigų istorijos, aptariama šio stiliaus svarba formuojant miesto veidą ir stiliaus reikšmė Klaipėdos architektūrinės įvairovės formavime.

  Paskaitą ves doc. dr. A. Baublys – muziejininkas, archeologas, istorikas. Dr. A. Baublio mokslinių tyrimų kryptys – paribio kultūros istorijos problemos, evangelikų bažnyčių bei jų teologijos istorija, Prūsijos kultūros paveldo problematika. Nuo 2013 m. vasario 7 d. dr. A. Baublys paskirtas pirmuoju Baltijos šalyse Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulu. Dr. A. Baublys taip pat yra Palangos kurorto muziejaus ir Šilutės H. Šojaus muziejų tarybų narys, beo L. Rėzos kultūros centro Juodkrantėje kuratoriumo narys.

  Ši paskaita atvira visuomenei todėl labai lauksime visų besidominčių! 
  Paskaita vyks lietuvių kalba. 
  Pradžia 16.00 val., trukmė 1,5 val.
  Adresas: Daržų g. 18, Klaipėda 


  Balandžio 24 d. 16.30 val. vyks paskaita/diskusija „Bauhauzas ir dizaino įvaizdis.“

  Šioje paskaitoje  kalbėsimės apie dizaino suvokimą ir įvaizdį, dizaino sąsajas su Bauhauzo modernizmu, susipažinsime su to meto teoretikų bei praktikų kritiniu požiūriu į Bauhauzo dizainą,  bandymais sukurti alternatyvą „bauhauziškam“ dizainui 20 a. antroje pusėje, svarstysime ar Bauhauzas  yra iki šiol galiojantis „priešnuodis“ kičui.

  Paskaitą ves prof. dr. Rainer Schönhammer. Prof. R. Schönhammer studijavo filosofiją bei pedagogikos mokslus, 1984 m. apgynė psichologijos mokslų habilitaciją. Profesorius  Regensburgo universitete, Halės meno ir dizaino universitete dėstė dizaino psichologiją. Dr. R. Schönhammer yra parengęs ir publikavęs straipsnius įvaitiomis kultūros, meno, estetinės patirties, dizaino temomis.

  Ši paskaita atvira visuomenei todėl labai lauksime visų besidominčių! 
  Paskaita vyks anglų kalba. 
  Pradžia 16.30 val., trukmė 1,5 val.
  Adresas: Daržų g. 18, Klaipėda


  Bauhauzo 100-mečio minėjimą užbaigs tarptautinės kūrybinės dirbtuvės „Informacinė erdvė/Virtuali realybė.“

  Kūrybinės dirbtuvės vyks balandžio 23-26 d.  VDA Klaipėdos fakultete. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai eksperimentuos kurdami virtualų Klaipėdos miesto Bauhauzo architektūros žemėlapį. Dirbtuves ves Merz Akademijos (Štutgartas, Vokietija) lektorius, virtualios realybės ir jos pritaikymo kūrybiniuose eksperimentuose bei dizaine tyrėjas Jörg Frohnmayer. Šiose kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaus Vilniaus dailės akademijos, įvairių Baltijos šalių aukštųjų mokyklų studentai.


       

  Bauhauzo jubiliejaus minėjimo renginius dalinai remia Klaipėdos miesto savivaldybė, VDA Klaipėdos fakultetas. Projekto partneris - Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.

  Kontaktinis asmuo: Rūta Jakštonienė
  Šiuolaikinio meno ir medijų studijų programos vadovė
  Tel.: +370 633 52976