• Naujienlaiškis
 • Istorija

  1974 m. buvo įkurta dailininkų apipavidalintojų sekcija prie LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Klubininkystės katedros. Įkūrimo iniciatorius tuometinis fakultetų dekanas prof. V. Jakelaitis džiaugiasi jos atsiradimu būtent mūsų mieste: „Mums liko įkūrėjų garbė, o išlošė Klaipėdos miestas“.

  1979 m., sekcija buvo prijungta prie tuometinio LTSR Valstybinio dailės instituto. Po prijungimo sekcija buvo pertvarkyta į Klaipėdos vaizdinės agitacijos katedrą, o 1986-aisiais pervadinta į Vizualinių komunikacijų katedrą. 1990 m. aukštajai mokyklai atgavus Vilniaus dailės akademijos pavadinimą (toliau – VDA), nuo 1991-ųjų katedra vadinosi VDA Klaipėdos vizualiojo dizaino katedra (toliau – KVDK).

  Katedrai vadovavo garbi profesionalių kūrėjų ir pedagogų plejada: vyr. dėstytojai Algis Kliševičius (1974-79), Vytautas Jakštys (1979-81), Vytautas Dūdėnas (1981-82), ėjęs docento pareigas Petras Šadauskas (1982-83), docentas, vėliau profesorius Vytautas Jonas Kasputis (1983-2010), nuo  2010 m. - prof. Alvydas Klimas.

  Pirmieji dėstytojai buvo V. Jakštys, Aloyzas Banaitis, Giedrė Fledžinskienė, Jeronimas Pakriaušis, Antanas Paukštė, Alvydas Broga, Adomas Skiezgelas. Pastarasis dėstytojas dėsto ir šiandien, pats save apibūdindamas „katedros mohikanu“. Vėliau dėstė architektas Gytis Tiškus, juvelyras Saulius Bertulis, tapytojas Algimantas Jusionis, menotyrininkė V. Taurinskienė ir daugelis kitų. Dabartinė dėstytojų komanda taip pat vieni žymiausių Klaipėdos menininkų, dizainerių, teoretikų, humanitarų: vienos pirmųjų Klaipėdos dizaino kompanijų steigėjai Vakaris Bernotas ir Alvydas Klimas, skulptorius ir nacionalinės premijos laureatas Arūnas Sakalauskas, LDM P. Domšaičio galerijos direktorė Kristina Jokubavičienė, kaligrafė, grafikė Lidija Kuklienė ir kt.

  2013-ieji VDA Klaipėdos padaliniui tapo reikšmingų pokyčių metais. VDA Senatas 2013 m. kovo 20 d. patvirtino Klaipėdos fakulteto steigimą, o jau spalio 1 d. fakultetas pradėjo pirmuosius savo mokslo metus.

  Pradėtos vykdyti keturios bakalauro studijų programos:
  Architektūra;
  Grafinis dizainas;
  Interjero dizainas;
  Šiuolaikinis menas ir medijos.

  Taip pat vykdoma Vizualinio dizaino magistro studijų programa. Pradėjus vykdyti naujas grafinio ir interjero dizaino programas, priėmimas į vizualiojo dizaino bakalauro programą buvo sustabdytas. Ateinančiais metais baigs paskutinė šios ilgametę studijų epopėją menančios programos bakalaurantų karta.

  Prie VDA Klaipėdos fakulteto įsteigtas ir VDA Urbanistikos, dizaino ir architektūros institutas (toliau – UADI) – tyrimų ir praktikų bazė VDA studentams ir dėstytojams.

  Dar vienas reikšmingas pokytis – naujos fakulteto patalpos Klaipėdos senamiestyje, duris atvėrusios 2013 m. lapkričio mėnesį. Klaipėdos savivaldybė fakultetui perdavė buvusios Vydūno vidurinės mokyklos patalpas (Daržų g. 18). VDA jas renovavo savo lėšomis. Sutvarkytos šilumos, vandens ir kanalizacijos sistemos, pakeisti langai, durys, perdažytos sienos. Taip sukurtos geros studijų sąlygos.