• Naujienlaiškis
 • Keramikos kūrybinis centras (toliau – KKC) yra Vilniaus dailės akademijos padalinys. 

  Pagrindiniai KKC tikslai:

  • skatinti ir plėtoti šviečiamąją ir edukacinę veiklą keramikos meno srityje;
  • telkti keramikus ir VDA gretutinių specialybių menininkus, mokslininkus ir doktorantus į pajėgų struktūrinį vienetą;
  • skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp VDA keramikų ir verslo, pramonės atstovų.

  Pagrindinės KKC funkcijos:

  • plėtoti keramikos meną bei autorinių darbų pristatymo galimybes;
  • ruošti metodinę-mokomąją medžiagą, organizuoti seminarus bei keramikos mokymo kursus;
  • plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą su kitomis šalies ir užsienio mokslo, meno ir studijų institucijomis.

   

  Tomas J. Daunora
  direktorius
  tomas.daunora@vda.lt