• Naujienlaiškis
  • Balandžio pabaigoje Erasmus programos rėmuose VDA Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis ir Grafikos katedros prof. Rolandas Rimkūnas lankėsi Katovicų vaizduojamųjų menų akademijoje Lenkijoje

    „Vizito metu aplankėme rektoratą, susitikome su akademijos dėstytojais bei studentais, apžiūrėjome akademijos infrastruktūrą bei techninę bazę. Pokalbių bei diskusijų metu buvo sutarta atnaujinti bendradarbiavimo sutartį tarp Vilniaus dailės akademijos ir Katovicų vaizduojamųjų menų akademijos. Aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės: parodų rengimai, studentų praktikos, abipusiai darbiniai vizitai Erasmus programos rėmuose.“