• Naujienlaiškis
 • Svarbūs pasikeitimai bendrajame 2019 m. priėmime į bakalauro ir vientisąsias studijas

  Kas keisis 2019 m. bendrajame priėmime į bakalauro ir vientisąsias studijas?

  2019 m. ketinančių stoti į VDA laukia lankstesnė priėmimo į menų studijas tvarka:stojantiesiems bus sudarytos  palankios sąlygos rinktis stojamuosius egzaminus, kurie vyks du kartus;

  Pavasarį - 2019-03-12 – 2019-03-29  ir  Vasarą -  2019-06-17 – 2019-07-05

  Keičiasi konkursinio balo sandara

  Stojant į menų krypčių grupės studijų programas brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, išskyrus architektūros programas. Stojant į architektūros krypties studijų programas konkursinį balą sudaro stojamojo egzamino, matematikos brandos egzamino arba metinio (galutinio), lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir bet kurio dalyko, nesutampančios su kitais dalykais, brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuotų įvertinimų sandaugų iš svertinių koeficientų suma.

  Stojamojo egzamino struktūra

  Stojamąjį egzaminą sudarys trys dalys: vertinama atlikta kūrybinė užduotis, kūrybinių darbų aplankas ir stojamasis pokalbis.

  Minimalūs rodikliai

  Nuo 2019 metų įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje minimalus rodiklis stojant į menų studijų krypčių grupės programas yra išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbosĮvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40. Penkių geriausių metinių vertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. Vidurkis skaičiuojamas iš privalomų mokytis dalykų. Šie rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų.

  Konsultacijos stojantiesiems

  Visuose fakultetuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje  ir Telšiuose nuo sausio iki gegužės mėn. bus vykdomos konsultacijos. Stojantysis numatytu laiku gali atvykti į fakultetą, kuriame yra vykdomos jį dominančios studijos, prieš tai iš anksto būtinai užsiregistravęs. Į konsultacijas privaloma iš anksto užsiregistruoti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki numatytos konsultacijos dienos. Registruotis galima tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Registruojantis reikia nurodyti vardą, pavardę, dominančios studijų programos pavadinimą, savo kontaktinius duomenis (telefono numerį ir el. pašto adresą). Registracija patvirtinama nurodytu el. pašto adresu išsiunčiant elektroninį laišką, kuriame nurodoma paskirtos konsultacijos data, laikas ir vieta.

  Padalinys Konsultacijų laikas

  Kontaktai registracijai
  išankstinė registracija

  Vilniaus fakultetas
  Maironio g. 6,Vilnius

  kiekvieną penktadienį nuo 14 iki 17 val. tel. 8 5 2105432;  el. p. vilniausfakultetas@vda.lt

  Kauno fakultetas
  Muitinės g. 4, Kaunas

  kiekvieną pirmadienį nuo 13 iki 17 val.  tel. 8 37 222577; el. p. kaunofakultetas@vda.lt

  Telšių fakultetas
  Muziejaus g. 29a, Telšiai

  kiekvieną penktadienį nuo 10 iki 14 val. tel. 8 444 51297; el. p. telsiai@vda.lt

  Klaipėdos fakultetas
  Daržų g. 18, Klaipėda

  kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 iki 17 val. tel. 8 46 314847;  el. p. klaipedosfakultetas@vda.lt

  2019 m. Atvirų durų dienos VDA:

  Padalinys

  Adresas

  Data

  Vilniaus fakultetas

  A pastatas – Maironio g. 6,Vilnius

  B pastatas – Maironio g. 4, Vilnius

  C pastatas – Malūnų g. 5, Vilnius

  D pastatas – Maironio g. 3, Vilnius

  2019 – 02 – 19   10 val.,
  2019 – 04 – 19   10 val.

  Kauno fakultetas

  Prof. habil. dr. A. Uždavinio auditorija (II aukštas), Muitinės g. 4, Kaunas

  2019 – 02 – 01   11 val.,

  2019 – 04 – 05   11 val.

  Telšių fakultetas

  Muziejaus g. 29a, Telšiai

  2019 – 02 – 22  11 val.,

  2019 – 04 – 12  11 val.

  Klaipėdos fakultetas

  Daržų g. 18, Klaipėda

  2019 – 02 – 22  10 val.,

  2019 – 04 – 12  10 val.

   

  Abiturientams ir besidomintiems menų studijų programomis siūloma sekti vda.lt tinklapyje skelbiamą su prėimimu susijusią informaciją.
  Jei skubiai reikia atsakymo, norite pasikonsultuoti, kreipkitės į studijų tarnybą nurodytais kontaktais:

  8 (5) 2105454  – Vilniuje

  El. paštas – studijos@vda.ltvda@vda.lt

  Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į bakalauro ir vientisąsias studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.