• Naujienlaiškis
 • Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru organizuoja respublikinį 5 – 12 klasių mokinių tapybos darbų konkursą „Spalvos ir vaizduotės galia“

  Rugsėjo 26 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko įvadinis seminaras dailės ir technologijų mokytojams, kurio metu  mokytojai praplėtė žinias apie spalvos suvokimą, įtaką žmogui bei dailės terapiją meno istorijos kontekste. 

  Seminarą pradėjo medicinos psichologė Ilona Laukienė ir dailės terapeutė Gita Navickienė (LSMU ligoninė, Kauno klinikos) pranešimu „Asmenybės struktūros ir spalvos santykis“. Antrasis pranešėjas prof. Edgaras Stankevičius (LSMU Medicinos akademijos Fiziologijos ir farmakologijos instituto vadovas) savo pranešimu „Žmogaus fiziologinis spalvų suvokimas“ mokytojus supažindino su akies organo sandara ir funkcijomis. 

  Trečiąjį pranešimą tema „Spalva kasdienybėje: vakar ir šiandien“ skaitė doc. Aušra Vaitkūnienė (VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros vedėja). Tapytoja akcentavo spalvos kaip kintamosios kultūrinės vertybės svarbą.

  Seminaro pabaigoje VDA Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis mokytojams įteikė kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimus ir pakvietė mokytojus registruoti mokinius į lapkričio 8 d. vyksiantį tapybos darbų konkursą „Spalvos ir vaizduotės galia“. 

  Daugiau apie konkursą.