• Naujienlaiškis
  • Lapkričio 28-29 dienomis Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete (VDA KF) tęsėsi gabių vaikų ugdymo programos veiklos. Čia fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis vaikus supažino su architektūros bei aplinkos suvokimo principais. Kūrybinių dirbtuvių metu programos dalyviai grupelėmis konstravo tiltų maketus.


    Apie programą

    Gabių vaikų ugdymo programa yra Kauno miesto savivaldybės projektas, prie kurio prisijungė visi Kaune veikiantys universitetai. Šiais mokslo metais pagal programą bus ugdomi 3, 6  ir 10 klasių mokiniai – iš viso 135 kauniečiai. Jie atrinkti vadovaujantis specialia testavimo metodika, kurią drauge su visu programos struktūros bei turinio aprašu dar šių metų kovą patvirtino Kauno miesto taryba.

    Naująją tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą sudaro keturios sritys: asmenybinis ugdymas, matematika ir gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai bei menai. Bendra vienerių metų programos trukmė – 64 akademinės valandos. Šiuo projektu siekiama suteikti galimybes mokiniams plėtoti savo prigimtinius gebėjimus.