• Naujienlaiškis
 • Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete (VDA KF) tęsiasi „Gabių vaikų programa“ vykdoma kartu su Kauno savivaldybe. Gegužės 2,3 ir 4 dienomis lektorius Paulius Rainys VDA KF veda paskaitas šeštokams tema „Vizualiųjų menų pažinimas: optiniai triukai vaizdų kūrimo procese“.

  Anot lektoriaus P. Rainio, dėstomo dalyko metu moksleiviai susipažins su įvairiais skirtingais būdais kaip galima manipuliuoti tam tikrais vaizdiniais - grafiniais elementais bei priemonėmis norint sukurti optiškai paveikias iliuzijas vizualiame daiktiškame pavidale.

  „Mokiniai suvoks kaip keičiasi objekto suvokimas iš stebėtojo perspektyvos panaudojant įvairias vaizdines priemones ir raiškas, skirtingas medijas bei jų jungtis vaizdų kūrimo plotmėje. Išklausę dalyko kursą mokiniai gebės atskirti kokią reikšmę turi optika kaip apibrėžimas, mūsų aplinkos vaizdų pasaulyje. Vaikai gebės kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai bei atpažinti vizualius estetinius ženklus. Praktiniai užsiėmimai praplės mokinių kūrybinį suvokimą bei papildys teorinių žinių bagažą“, - apie vedamas paskaitas kalbėjo lektorius.


  Apie programą

  Gabių vaikų ugdymo programa yra Kauno miesto savivaldybės projektas, prie kurio prisijungė visi Kaune veikiantys universitetai. Šiais mokslo metais pagal programą bus ugdomi 3, 6  ir 10 klasių mokiniai – iš viso 135 kauniečiai. Jie atrinkti vadovaujantis specialia testavimo metodika, kurią drauge su visu programos struktūros bei turinio aprašu dar šių metų kovą patvirtino Kauno miesto taryba.

  Naująją tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą sudaro keturios sritys: asmenybinis ugdymas, matematika ir gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai bei menai. Bendra vienerių metų programos trukmė – 64 akademinės valandos. Šiuo projektu siekiama suteikti galimybes mokiniams plėtoti savo prigimtinius gebėjimus.