• Naujienlaiškis
 • Svarbia jungtine meninių projektų ir mokslinių tyrimų sritimi yra meno bei kultūros poveikis sveikatai bei gerovei. Profesionalūs menininkai suprasdami, jog menas egzistuoja ne tik galerijiniame pasaulyje, o yra socialaus gyvenimo būtinybė, jau ne vienerius metus tęsia projektus įvairiose įstaigose, siekdami, jog meninė veikla būtų kaip gerovės skleidimo, savigydos ir diskriminacijos mažinimo priemonė.

  VDA Kauno fakulteto Grafikos katedra kartu su Ventos socialinės globos namais jau penkerius metus vykdo projektą „Tu negali – menas gali“. Šių metų kūrybinio bendradarbiavimo kulminacija - globos namų gyventojų kurto animacinio filmo „Nepaprasta kelionė“ premjera. Istorija pasakoja apie netikėtas milžino išdaigas Ventos miestelyje ir drąsią herojų kelionę išvaduoti jūrą.

  Siekiame naikinti stereotipus

  Tęsdama bendradarbiavimą su Ventos socialinės globos namais, kūrėjų komanda siekia dar labiau naikinti stereotipus ir dar aktyviau paskatinti jautrios ir pažeidžiamos neįgaliųjų socialinės grupės integraciją į visuomenę bei sulaukti visuomenės grįžtamojo ryšio, kuris laužytų baimes ir taip skatintų tarpusavio ryšį.

  Anksčiau Grafikos katedros įgyvendintas projektas „Tu negali – menas gali“ sulaukė labai teigiamo dalyvių įvertinimo ir yra laikomas puikiu pavyzdžiu kaip kūrybinis potencialas gali tapti socializavimo priemone:

  „Menas yra ypatinga veiklos sfera, kurioje gimsta naujos idėjos, naujos mąstymo kryptys ir užsimezga tamprūs ryšiai tarp skirtingų žmonių. Socialinė įvairovė leidžia mokytis vieniems iš kitų, tačiau tik menas tam suteikia laisvę, išsaugodamas kiekvieno savastį ir sukurdamas prielankią terpę bendryste“ – Inga Musulienė, dailės terapeutė Ventos socialinės globos namuose.

  Animacijos kūrimas

  Projekto metu pirmiausia buvo susitelkta į profesionalios animacijos sukūrimą – tradicinės, „stop motion“ ir skaitmeninės animacijos metodais. Kūrybines dirbtuves ir teorines paskaitas dėstytojai specialiai pritaikė animacijos autoriams – neįgaliesiems neturintiems meninio išsilavinimo, o dirbtuvėse dalyvaujantys studentai padėjo susipažinti su animaciją kuriančiomis programomis.

  Personažų vizualizavimo kūrybinės dirbtuvės prasidėjo linksmų istorijų piešimu ir tęsėsi nuotaikingų personažų įgarsinimu bei muzikos parinkimu. Dėstytojas doc. Aurimas Švedas dėkojo visiems prisidėjusiems prie spalvingos animacijos kūrimo – ypatingai namų gyventojams, kurie sukūrė ir nupiešė filmo herojus, o taip pat Taikomosios grafikos studentams Lukui Dargiui, Adrijai Stankutei ir Vykintui Sniečkui, kurie globos namų gyventojams vedė kūrybines dirbtuves.

  Projektas tęsiasi

  Tos pačios dienos popietę Grafikos katedros studentės tęsė projektą „Tu negali – menas gali“ ir vedė kūrybines lino raižinio dirbtuves. Aistė Ašmontaitė, Gabija Vaicekauskaitė, Santa Kuraitė ir Živilė Kraužlytė susirinkusius mokė naudotis rėžtukais. Visi susirinkę turėjo galimybę išraižyti savo pačių kurtus piešinius ir atspausti ant popieriaus, naudodami įvairiaspalvius dažus.


  Animacinį filmą galima pažiūrėti čia.

  Projektą dalinai finansuose Lietuvos kultūros taryba.