Kontaktai

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas Muitinės g. 4, LT-44280 Kaunas

Administracija

   
Bendroji informacija

Tel. (8 37) 222577

kaunofakultetas@vda.lt
Dekanas prof. Jonas Audėjaitis jonas.audejaitis@vda.lt
Administratorė Simona Jurelevičienė +370 618 14905 simona.jureleviciene@vda.lt
Prodekanė Inara Klimienė +370 682 23203 inara.klimiene@vda.lt
Dekano pavaduotoja personalui Dalia Vilimavičienė (8 37) 222415 dalia.vilimaviciene@vda.lt
Ūkio skyriaus vadovas Antanas Ivanauskas +370 685 00521 antanas.ivanauskas@vda.lt
Komunikacijos specialistė Simona Macevičiūtė +370 618 37109 simona.maceviciute@vda.lt

Studijų skyrius

   
Bendroji informacija +370 614 52893 studijos.kf@vda.lt
Administratorė Jolita Leščinskaitė jolita.lescinskaite@vda.lt

Biblioteka

   
Bendroji informacija (8 37) 249140 biblioteka.kf@vda.lt
Valentina Grinevičienė valentina.grineviciene@vda.lt
Jūratė Rinkevičiūtė jurate.rinkeviciute@vda.lt

Studentų atstovybė

 
Bendroji informacija

+370 678 41498

sa.kf@vda.lt
Pirmininkė Goda Šimkutė goda.simkute@stud.vda.lt
     

4D katedra

+370 684 71317
Bendroji informacija   4d.kf@vda.lt
Vedėjas doc. Tadas Vosylius   tadas.vosylius@vda.lt
Stiklo meno ir dizaino studijų programos vadovas prof. Valmantas Gutauskas   valmantas.gutauskas@vda.lt
Taikomosios keramikos studijų programos vadovas doc. Remigijus Sederevičius   remigijus.sederevicius@vda.lt
Skulptūros studijų programos vadovas prof. Alfonsas Vaura   alfonsas.vaura@vda.lt
Koordinatorė Giedrė Kriaučionytė   giedre.kriaucionyte@vda.lt

Architektūros katedra

 

Bendroji informacija   architektura.kf@vda.lt, interjero.dizainas.kf@vda.lt
Vedėjas doc. Rimantas Giedraitis   rimantas.giedraitis@vda.lt
Architektūros studijų programos koordinatorė Julija Leonavičienė   julija.leonaviciene@vda.lt
Interjero dizaino studijų programos koordinatorė Julija Leonavičienė   julija.leonaviciene@vda.lt

Dizaino katedra

 
Bendroji informacija   dizainas.kf@vda.lt, grafinis.dizainas.kf@vda.lt
Vedėjas prof. Virgilijus Trakimavičius virgilijus.trakimavicius@vda.lt
Koordinatorė Vaida Tamoševičiūtė   vaida.tamoseviciute@vda.lt

Grafikos katedra

 
Bendroji informacija   grafika.kf@vda.lt
Vedėjas doc. Vaidas Naginionis vaidas.naginionis@vda.lt
Koordinatorė Deimantė Kalasūnaitė   deimante.kalasunaite@vda.lt

Tekstilės katedra

 
Bendroji informacija (8-37) 225106 tekstile.kf@vda.lt
Vedėja doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė monika.grasiene@vda.lt
Koordinatorė Giedrė Kriaučionytė giedre.kriaucionyte@vda.lt

Tapybos katedra

 
Bendroji informacija +370 610 23829 tapyba.kf@vda.lt
Vedėja prof. Aušra Vaitkūnienė ausra.vaitkuniene@vda.lt
Koordinatorius Darius Rakauskas darius.rakauskas@vda.lt

Humanitarinių mokslų katedra

   
Bendroji informacija (8-37) 249140 teoretikai.kf@vda.lt
Vedėja doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė vaida.navickiene@vda.lt
Koordinatorė dr. Kristina Budrytė-Genevičė kristina.budryte-genevice@vda.lt 

Piešimo studija

   
Bendroji informacija   piesimas.kf@vda.lt
Vadovas lekt. Donatas Inis donatas.inis@vda.lt
Koordinatorius Vytautas Simanaitis vytautas.simanaitis@vda.lt

Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla, Kauno skyrius

Prodekanė Inara Klimienė +370 682 23203 inara.klimiene@vda.lt