• Naujienlaiškis
  • Dr. Odeta Žukauskienė

     

    Vaizdo kultūros teoretikė, estetikė ir menotyrininkė, apgynusi daktaro disertaciją Vilniaus dailės akademijoje. Paskelbė monografiją „Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra" (2006), per 30 mokslo publikacijų ir dailės kritikos straipsnių. Dirba vaizdo antropologijos, meno teorijos ir lyginamųjų kultūros tyrimų srityse. Tęstinių mokslo leidinių Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai, Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, taip pat Estetikos enciklopedija (2010) redakcinių kolegijų narė.