• Naujienlaiškis
 • (LT)

  Renata Heredia | MYLĖK SPORTUOK TIKĖK 2019 08 20 – 08 31

  Idėjos autorė – Renata Heredia | Fotografija – Ignas Rudys | Vizualinė grafika – Greta Janulytė | Garsas – Saulius Urbanavičius

  Žaidimo dinamika ir struktūra, estetika ir disciplina, motyvacija, tikslai, azartas ir aistra, palaikant savo mėgstamą komandą yra tam tikras užburiantis meditatyvumas.  Futbolas idėjos autorei tampa atskaitos tašku ir forma, į kurią ji talpina tai, kas NEAPIBRĖŽIAMA, NEAIŠKU, PASLAPTINGA, NEŽINOMA.

  Kažkokiu būdu, anksčiau, iš padrikų minčių atsirado ir PINK FLOYD dainos WISH YOU WERE HERE žodžiai, kurie būtinai turėjo būti užrašyti; moteris tuščiame apleistame stadione, atsukusi nugarą; suknelė, nutaškyta mėlynais dažais; sirgalių skanduotė ir stadiono garsai; geneologinio medžio fragmentas su išblukusiomis vyrų pavardėmis; mantra, kaip apsivalymas ir atpirkimas.

  Šioje parodoje fotografas Ignas Rudys suteikia pradžią tam neapibrėžtumui tapti apibrėžtu ir įžemintu, o grafikė Greta Janulytė žodžius, vaizdus ir idėjas suveda į visumą tam, kad užpildytų tuos tris parodos pavadinime skambančius žodžius – MYLĖK SPORTUOK TIKĖK.

  Trijose galerijos erdvėse kiekvienas lankytojas galės rasti dalelę savęs ir galės skirtingai pamatyti tuos pačius dalykus.

  Nors šioje parodoje tarp autorių ir nėra pasiskirstymo kas, už kurią parodos temą (MYLĖK SPORTUOK TIKĖK) yra atsakingas, situacija, kad trys skirtingi autoriai yra atsakingi už tris atskiras parodos temas yra kiek ironiška, nes skamba kaip dieviškoji trejybė – viską sprendžianti ir nulementi.  Ši paroda, autorių manymu, turėtų būti jautri ir moteriška, kitokia nei sportas, nulėmęs šio įvykio atsiradimą. Ji taip pat asocijuojasi ir su moterimi, kuri dažnai lieka antrame plane, už vartų. Laukianti, palaikanti ir stebinti. Visas dėmesys žaidėjui, bet be tos moters nebūtų ir žaidėjo. 

  Renata Heredia, Greta Janulytė, Ignas Rudys

  (EN)

  Renata Heredia | LOVE EXERCISE BELIEVE.  20/08/2019 – 31/08/2019

  Concept author: Renata Heredia | Photography: Ignas Rudys | Visual graphics: Greta Janulytė | Audio:  Saulius Urbanavičius

  The game’s dynamism and structure, aesthetics and discipline, motivation and goals, as well as excitement and passion experienced in supporting one’s favourite team are, in some sense, elements of an enthralling meditative state. For the concept’s author, football becomes a point of departure and a form in which she embodies THE UNDEFINABLE, THE UNCERTAIN, THE MYSTERIOUS AND THE UNKNOWN.  

  The lyrics from PINK FLOYD’S song WISH YOU WERE HERE had also somehow come forth from the disarray of thoughts and these words had to be written down; a woman in an empty abandoned stadium with her back turned to the camera; her dress splattered with blue paint; chanting fans and the stadium sounds; a fragment of a family tree with faded surnames of men; a mantra as an act of self-purification and redemption.

  In this exhibition, the photographer Ignas Rudys creates a starting point for defining the undefinable and for grounding it, whereas the graphic designer Greta Janulytė puts the words, images and ideas together into a single whole to saturate the three words featured in the exhibition title – LOVE EXERCISE BELIEVE.

  The exhibition extending across the three gallery spaces offers visitors the opportunity to find a part of themselves and to look at the same things in a different way.

  While the authors of the exhibition did not specifically agree as to who should be responsible for what theme (LOVE EXERCISE BELIEVE), the situation where three different authors are in charge of three different exhibition themes is somewhat ironic as it resembles the Holy Trinity which is all-powerful and all-knowing. The authors believe that this exhibition should exude a sensitive and feminine aura in stark contrast to sports which gave rise to this event. It also draws parallels with a woman who is often left to play a secondary role behind the closed gates. She is waiting, supporting and observing. All eyes are on the player but, if not for this woman, he wouldn’t exist.

  Renata Heredia, Greta Janulytė, and Ignas Rudys