• Naujienlaiškis
 • (LT)

  Indrė Milašiūtė (g. 1997). | (Ne)gyvoji miško paklotė
  VDA, Vilniaus Tekstilės meno ir dizaino katedra, BA.
  Vadovė: doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

  Gynimas: gegužės 29 d. (trečiadienį) 10 val. 
  Paroda: gegužės 29 – birželio 6 d. 


   (Ne)gyvoji miško paklotė

  Kur yra apibrėžtis tarp gyvo ir negyvo? Natūralaus ir dirbtinio?
  „Negyvosios gamtos“ sąvoka atskleidžia konfliktišką žmogaus santykį su mišku, tampa daugiaprasme nuoroda, pabrėžiančia miško cikliškumą, bei žmogaus veiksmų daromą žąlą – suardytą, pažeistą gamtos ritmą. Miško paklotė veikia kaip svarbi šios ekosistemos dalis, palaikanti savireguliacijos procesą bei atliekanti apsauginę funkciją. Pušies žievės kuriamas kamufliažas sustiprina žmogaus ir miško akistatą, savavališkų siekių, veiksmų dangstymą miško sąskaita, liudijančių žmogaus egocentriškumą. 
  Miško veikimo modelis, pagrįstas bendruomeniškumo bei gerbūvio kūrimo pricipu – vienas koreliacijos, tarpusavio sugyvenimo pavyzdžių.

  (EN)

  Indrė Milašiūtė (g. 1997). | (Non)living Forest Floor
  VAA, Textile Art and Design, BA. 
  Leading advisor: Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
  Presentation: May 29, 10AM. 
  Exhibition: May 29 – June 6


  (Non)living Forest Floor

  Where is a boundary between live and lifeless? Natural anr artificial?
  „Nonliving nature“ becomes a metaphor which represents forest cyclicality and damaged, ruined nature as a consequence of human activity. Forest floor is an essential part of the ecosystem, is responsible for renewal and vitality. 
  Camouflage pattern emphasizes a tension between the human and the forest, signify selfish, possessive intentions, on account of the forest.
  The meaning of the forest, nowadays, does not make sense anymore. We no longer perceive forest as autonomous organism. In our vision it is man-made plantation, introducing a new notion - forest as „nonliving nature“.
  The only solution from this situation is to learn how to get along with nature. Forest system is based on sociality and is a leading representative of cooperation and well-being.