• Naujienlaiškis
 • (LT)

  Ieva Baltrėnaitė | ka(L)bantys rūbai

  Gynimas: birželio 10 d. (pirmadienį) 10 val.
  Paroda: birželio 10 – birželio 15 d.
  VDA, Vilniaus Tekstilės meno ir dizaino katedra, MA.
  Vadovė:  Prof. Eglė Ganda Bogdanienė 
  Recenzentė – Malvina Jelinskaitė

  Kabantys ar kalbantys rūbai? Ar Jūsų spintose kabantys rūbai kalba? Šioje parodoje jie prakalbės autorės balsu.

  Autorė apie parodą: „Tai kažkas labai paprasta, bet, viliuosi, - tikrai neprasta.“

  Ieva Baltrėnaitė analizuoja drabužio ir atminties ryšio temą prakalbindama tekstilę ir paversdama kasdienės  buities elementus – drabužius - meno kūriniais. Parodoje nepamatysite nieko naujo, tik naują požiūrį į kažką sena.

  Apie ką šneka mūsų drabužiai? Ar jie yra mūsų gyvenimo atspindys? Mus supančios socialinės, politinės, kultūrinės, ekonominės terpės veidrodis? O gal, atvirkščiai, mes jais meluojame, apgaudinėjame tiek save, tiek kitus?

  „Patirti emociniai išgyvenimai kaip dūmai įsismelkia į dėvimą aprangą. Rūbas tampa taktilišku išgyventų emocijų prisiminimu, kurį gali apsirengti ir padėti prisiminti sau kažką malonaus, ar, prisilietus prie audinio, suprasti, jog norisi išmesti iš atminties tiek rūbą, tiek su juo atgimstančius praeities klodus.“ – teigia Ieva Baltrėnaitė.

  Ar kada susimąstėte, kad drabužiais galima papasakoti savo šeimos istoriją? Ieva, pasirinkusi keturis skirtingų kartų savo šeimos moterų rūbus, papasakoja ne tik jų asmenines patirtis, bet ir visą krašto istoriją. Karai, sovietinė okupacija ir dabartis nugula drabužių, kaip meninės instaliacijos artefaktų, ekspozicijoje. Keli dėvėti drabužiai - tai būties, meilės, mirties, vilties ir nusivylimo kupinų istorijų rinkinys, atsispindintis kiekvieno asmens gyvenime.

  (EN)

  Ieva Baltrėnaitė | Talking Clothes

  Presentation: June 10, 10AM.
  Exhibition: June 10 – June 15
  VAA, Textile Art and Design Department, MA.
  Leading advisor: prof. Eglė Ganda Bogdanienė; Reviewer: Malvina Jelinskaitė

  Hanging or talking clothes? “Kabantys” or “kalbantys” - a word play in Lithuanian.  Do clothes hanging in your closet speak? At this exhibition they will be speaking in the voice of the author.

  The author about the show: „ It‘s something very simple but extraordinary.” 

  Ieva Baltrenaite is questioning a connection between clothes and memories. She takes clothes from every day life and transforms them into pieces of art.

  What message are our clothes sending? Are they a reflection of our lives? Maybe they are a mirror of our social, political, cultural, economic environment surrounding us? Or is the opposite, are we lying to ourselves and others by using them in such a different ways.

  “Emotional experiences tend to get soaked up to the worn outfits like smoke. A piece of clothing becomes the main memory of emotions. One can put the clothes on and remember something pleasant, it helps to regain memories. It can also be, that after touching the fabric one understands that the clothing brings up bad memories, and he wants to get rid of both the garment and the rejuvenating pastures that come with it. ”- says Ieva Baltrėnaitė.

  Have you ever thought that you can tell your family's history by clothes? Ieva, who has chosen the clothes of of four different generations in her family, tells not only their personal story, but also portrays pieces of history of the country. Wars, Soviet occupation and the present lie in the exposition of clothing as artifacts of artistic installation. A few worn clothes are a collection of stories of existence, love, death, hope and frustration, reflected in the life of every person.