• Naujienlaiškis
 • [LT] ANASTASIA KODZISOVA

  LT-RU-LT  |  „Lietuvoje daugumai žmonių esu rusė, o Rusijoje būsiu lietuvė“  06 18 – 06 29

  Savas ir tuo pačiu svetimas – tai emocinė forma suprantama nemažam ratui žmonių. Meninis tyrimas „Lietuvoje daugumai žmonių esu rusė, o Rusijoje būsiu lietuvė“ yra apie emocinę Lietuvoje gyvenančių rusų tautybės žmonių būseną – kiek savu ar svetimu jis gali jaustis savo Tėvynėje, Lietuvoje.

  Kodėl mes sukuriame nematomas ribas tarp savęs ir kitų žmonių, dėl ko atsiranda „mes-kiti“ apibrėžimas? Parodoje pristatomi trys video-interviu bei tapybos darbai yra bandymas atsakyti į šiuos klausimus. Pagrindinis informacijos šaltinis – interviu, o jo dalyviai – Lietuvoje gyvenantys rusai arba žmonės glaudžiai susiję su rusų kultūra Lietuvoje. Jauni Lietuvos rusai pasakoja apie santykį su Tėvyne ir kaip juos tai įtakoja. Kaip Lietuvos rusų dramos teatre susigyvena dvi tautybės ir kodėl tarp jų kartais kyla konfliktai? Kaip žmones veikia tai, kad jie yra baigę rusų, o ne lietuvių mokyklą? Ar mokiniai iš rusiškų mokyklų bendrauja su lietuviais? Visuose video darbuose yra paliestas tapatybės klausimas ir jo svarba žmonių gyvenime.

  Anastasija Kodzisova (g. 1995) Vilniaus dailės akademijoje įgijo tapybos bakalauro (2017) ir magistro (2019) laipsnius. Bakalauro projektas „Mano močiutė gimė Mogiliove, aš – Vilniuje“ 2017 metais apdovanotas specialiąja vertinimo komisijos premija Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuotame baigiamųjų mokslų darbų konkurse tautinių mažumų tematika.

  Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

  Parodos kuratorius Darius Jaruševičius.

  [EN] ANASTASIA KODZISOVA

  LT-RU-LT | „In Lithuania, for most people I am Russian, and in Russia I will always be Lithuanian“ 06 18 – 06 29

  Own and at the same time stranger is an emotional condition understood by a large number of people. This art project LT-RU-LT | „In Lithuania, for most people I am Russian, and in Russia I will always be Lithuanian“ is focused on the question why people may feel as a strangers in their Homeland. 

  Why do we create invisible border between ourselves and other people, why does the definition „we and the others” exist? Three video-interview and paintings at the exhibition are an attempt to answer this question. Conducted interviews are the main research aspect. All interviewed people are connected to researched environment: they are Lithuanian Russians or they are very close to Russian culture in Lithuania. Young Lithuanian Russians expressed their feelings and talked about their relationship with Lithuania, about how they feel here and how they identify their Homeland. How do two nationalities coexist in Lithuanian Russian Drama Theatre? Why there are conflicts between both? How does Russian school affect pupils? Is the communication between Russians and Lithuanians limited? The question of identity is important in all video.

  Anastasija Kodzisova (b. 1995) has graduated from the Vilnius Academy of Arts with BA (2017) and MA (2019) degrees in painting. 2017 – Special rating commission reward given in graduating Works contest by ethnic minorities department of Lithuanian Republic for BA art Project „My grandmother was born in Mogiliov, I was born in Vilnius“.

  The project is partly supported by the Lithuanian Council for Culture. 

  Curator Darius Jaruševičius.