• Naujienlaiškis
  • Vilniaus dailės akademija yra vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, kuri jau daugiau kaip 200 metų rengia profesionalius meno kūrėjus. Jos fakultetuose - Vizualaus ir taikomojo meno, Architektūros ir dizaino, Humanitarinių ir socialinių mokslų, Kauno dailės ir Telšių dailės - studijuoja beveik du tūkstančiai studentų, kurie baigę atitinkamas studijų programas taps profesionaliais grafikais, skulptoriais, dizaineriais (interjero, kostiumo, metalo plastikos ir pan.), architektais, tapytojais, ir kt. Akademijos dėstytojai, absolventai ir studentai yra pelnę daugelį aukščiausių valstybės ir tarptautinių apdovanojimų, nuolat dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, parodose.
    Telšių dailės fakultetas nuo 1998 m. rengia profesionalius juvelyrus (metalo plastikos bakalaurus), kurie magistro studijas tęsia VDA Dizaino katedroje.
    Vilniaus dailės akademija greta įprastos studijų, mokslo ir kūrybinės veiklos ypač daug dėmesio skiria studentų ir dėstytojų kvalifikacijai kūrybinio verslumo srityse.
    Šiuo tikslu ir buvo įkurta juvelyrikos galerija “Argentum”.
    Svarbiausias galerijos veiklos tikslas yra individualių, grupinių, konceptualių, metodinių, eksperimentinių, autorinių juvelyrikos ir kitokių parodų organizavimas.