• Naujienlaiškis
 • Maloniai kviečiame į parodos

  “PORCELIANO TAPATYBĖ” 

  TARPTAUTINIS KAULINIO PORCELIANO SIMPOZIUMAS 2018       

  atidarymą, kuris įvyks rugsėjo  17 d. 17 val.  

  VDA galerijoje „Akademija“, Pilies  g. 44, Vilniuje; darbo laikas I – VI 12:00 – 18:00; tel. 8-5-2612094). 

   

  Tarptautinio kaulinio porceliano simpoziumo vadovas 

  Remigijus Sederevičius                                                 

  Kas yra kaulinis porcelianas? Tai medžiaga, kurią XVIII a. pabaigoje sukūrė anglai, naudota išskirtinai indų gamybai. Šio porceliano sudėtyje yra apie 50 procentų galvijų kaulų pelenų, jo gamybos procesas labai sudėtingas ir brangus, todėl kaulinis porcelianas laikomas išskirtine, prabangia medžiaga. Prieš daugiau kaip keturiasdešimt metų Kaune, “Jiesios” fabrike pradėtas gaminti vietinis kaulinis porcelianas. Vėliau čia imtas rengti Kauno kaulinio porceliano simpoziumas.

  Kasdien kintanti situacija menų pasaulyje, technologijos bei tradicijos Simpoziumą skatina keistis. Šiemet jame dalyvauja tarpdisciplininių meno sričių atstovai: Brianas Benferis, menininkas, dirbantis keramikos ir instaliacijos srityse (JAV); Nathanas Betschartas, dailės profesorius, San Diego Mesa koledžas (JAV); Saulius Dirsė, Lietuva, Aida Dirsė (Lietuva); Elize Hiiop (Estija); Una Mjurka, menininkė, Kalifornijos valstijos universiteto profesorė, Fresno; (Latvija / JAV); Lauris Kiluskas, Estijos dailės akademijos lektorius, specializuojasi keramikos 3D spausdinimo srityje (Estija); Anthony Stellaccio, menininkas, žuralo "Studio Potter" iškirtinis direktorius ir tarptautinės meno organizacijos "Artaxis" koordinatorius (JAV); Bartas Vandeputas, Alto universtiteto, Helsinkyje doktorantas, menininkas, siejantis meną ir ekologiją. Jo meninių tyrimų kryptis – kognityvinė ekologija, sąmoningumo tyrimai, neurobiologija, energija ir žinios bei tapatybės filosofija (Belgija / Suomija). Simpoziumo metu dalyviai susipažino su aplinka, kultūriniu kontekstu ir kūrėkaulinio porceliano meno kūrinius, skirtus numatytoms parodinėms erdvėms. Projekte buvo  naudojami net  trys  3D keramikos spausdintuvai, suteikiantys naujų galimybių meno projektų įgyvendinimui.

  Pirmoji  simpoziumo paroda buvo pristatyta M. Žilinsko galerijoje Kaune. Vėliau simpoziumo paroda keliauja į  Vilnių ir Panevėžį, taip pat papildys Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus kolekciją.  

  Kiekvienas Simpoziumo dalyvis turi savo darbo metodiką, naudoja skirtingas technikas ir technologijas, gilinasi į kasdienines ir globalias problemas. Tačiau šio renginio metu jie buvo pakviesti giliau pažvelgti į tapatybės problematiką. Beveik visiems autoriams tai buvo pirmas susitikimas su kauliniu porcelianu. Nepažįstama medžiaga, jos savybės, bei nepatirti virsmai suteikė galimybę pažvelgti į atrodytų taip plačiai eksploatuojamą tapatybės temą kitu kampu.

  Paroda veiks rugsėjo  17 – 29 dienomis  VDA galerijoje „Akademija“, Pilies  g. 44, Vilniuje; darbo laikas I – VI 12:00 – 18:00; tel. 8-5-2612094). 

  Parodos atidarymas  2018 m. rugsėjo  17 d. 17 val.

  Paroda veiks iki rugsėjo 29 d. 17 val.

   

  Projektą organizuoja: VDA Kauno fakultetas, Keramikos ir porceliano katedra. Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos Kultūros taryba,  Kauno  miesto  savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“.

   

  Daugiau informacijos: www.porcelianosimpoziumas.lt ,  www.facebook.com/porcelianosimpoziumas

   

   

  PORCELAIN IDENTITY

  INTERNATIONAL BONE CHINA SYMPOSIUM 2018

  Bone china – what is it? Bone china is a material that originated in Great Britain at the end of the 18th century. It was and is still used mostly for the production of dinnerware. The composition of bone china includes approximately 50 percent bone ash, which derives from the bones of cattle. The process of production is very complicated and rather expensive, so bone china is considered an exceptional and luxurious material. More than forty years ago in the Jiesia ceramic factory, a new material – Kaunas bone china – was introduced into production. Later, it influenced the foundation of Kaunas Bone China Symposium.

  The ever-changing situation in the art world, with both new technologies and old traditions, inspired a change in the organization of Kaunas symposium. This year the symposium is very external with participants ranging from professors and publicists from the USA, to an Art PhD student from Aalto University (Helsinki, Finland), an interdisciplinary artist, a 3D printing innovator and a lecturer. 

  All artists participating in the symposium have interdisciplinary backgrounds and perspectives wider than the traditional field of ceramics: Brian Benfer, an artist who works in the field of ceramics and installation (USA); Nathan Betschart, is an art professor at San Diego Mesa College (USA); Saulius Dirsė, Aida Dirsė (Lithuania); Elize Hiiop (Estonia); Una Mjurka, an artist and a professor at California State University, Fresno (Latvia/USA); Lauris Kilusk, a lecturer at Estonian Art Academy, specializes in 3D printing of ceramics (Estonia); Anthony Stellaccio, an artist, executive director of Studio Potter  and a coordinator of international art organization "Artaxis" (USA); Bart Vandeput an artist and a doctoral student at Alto University, his artistic research direction is cognitive ecology, awareness studies, neurobiology, energy and knowledge together with the identity of philosophy (Belgium/ Finland).

  After getting familiar with the local environment and cultural context, artists create works of bone china specially tailored for the intended exhibition space. The creative process involved three 3D ceramic printers which provided artists with new possibilities for their artistic expression.

  Each participant of the symposium has her/his own working methods, and uses different techniques and technologies for realizing their personally and globally centered ideas. During the time of the symposium, participants were asked to take a deeper look at the complex phenomenon of identity. For nearly all the artists this symposium was a first date with bone china. A new, before unknown material, together with its properties and processes, gave artists the chance to take a look at the already common theme of identity from a different angle.

  Exhibition is open from 17th till 29th of September, 2018

  Gallery Akademija (Pilies g. 44, Vilnius; I – VI 12:00–18:00; tel. 8-5-2612094).

  Exhibition opening on 17th of September, 2018, 5 p.m.

  Exbition closing on 29th of September, 2018, 5 p.m.

   

  Organizers: VDA Kaunas Faculty, Department of Ceramics and Porcelain. The symposium is also partly funded by: Lithuanian Council of Culture, Kaunas city municipality program "Initiatives for Kaunas"

  Project manager Remigijus Sederevičius

  More information: www.porcelianosimpoziumas.lt ,  www.facebook.com/porcelianosimpoziumas

  Pilies g. 44