• Naujienlaiškis
 • VDA galerija "Akademija" (Pilies g. 44) kviečia į grafikės Daivos Gudelytės parodos "Vanduo. Žemė. Oras" atidarymą, kuris įvyks 

  2018 gruodžio 10 d., 17 val.

  Paroda veiks nuo 2018 gruodžio 10 iki 2019 sausio 5 d.

  Parodos kuratorė Vaidilutė Brazauskaitė-L.

   

   Daiva Gudelytė – menininkė, grafikė, kurianti lino, medžio raižinio, koliažo, autorinėmis technikomis.

   Dailininkė jau antrą dešimtmetį aktyviai dalyvauja Lietuvos grafikų rengiamose parodose, teminiuose projektuose, tarptautinėse parodose bei konkursuose, nemažai nuveikė ir kaip knygų, ekslibriso, reklaminės spaudos dailininkė.

   Parodoje eksponuojami vos per keletą metų sukurti darbų ciklai: estampai, monotipijos.

    „Vanduo. Žemė. Oras“ – personalinė dailininkės paroda, kurioje vyrauja laisvės troškimu, akimirkos trapumo grožiu persmelkti darbai, jų ciklai.

    Vienuose parodoje eksponuojamuose darbuose autorė, pasitelkdama „lyrinį herojų“ (ciklas „Pagauk, jei gali“) siekia išreikšti gana platų vidinio, dvasinio gyvenimo, siekių diapazoną, kur gana abstrahuotas personažas tarsi personifikuoja sielos potroškius, viltis, iliuzijas, vizijas bei sapnus. Gana metaforiškai, vaizduodama trapų siluetą, judesį bei gestą, monochrominę spalvų gamą, taupų naratyvą Daiva Gudelytė mums atskleidžia simbolinę minčių bei sapnų, vizijų gimtį ir kelionę į tobulesnį, šviesesnį, ir kartu trapesnį dvasios pasaulį...

   Operuodama universaliais simboliais, įvaizdžiais, Daiva Gudelytė žiūrovui tarsi parodo kryptį, kuria galima keliauti „vizijos keliu“, savo darbuose visai atsiribodama nuo iliustratyvumo, buitinių mizanscenų ar detalaus realybės replikavimo.

   Tiek estampuose ir monotipijose menininkė siekia sukurti nevienalytį, bet itin turtingą faktūromis, medžiaginėmis tekstūromis vaizdą. Tam pasitelkdama tiek autorines technikas, tiek ekspermentus su kliše, koliažo elementus, netikėtas medžiagas ant kurių yra spaudžiami estampai, autorė sukuria intrigą, netikėtumo momentą, kai žiūrovui itin maga suvokti, kaip visa tai sukurta. Menininkė savo idėjas pateikia žaismingai, bet kartu lakoniškai, ir techniškai.

   Daiva  Gudelytė kuria plataus mosto tekstūromis labai turtingas, ritmiškas, gamtos makro pasaulį analizuojančias monotipijas. Šia Lietuvoje primiršta technika sukurti darbai improvizaciniai, tarsi „haiku“ ant popieriaus – ekspresyvios, tapybiškos monotipijos pavyzdžiai, nors ir monochromiški, bet įvairuojantys tonais bei pustoniais.

   Parodoje eksponuojamas ne vienas darbų ciklas, sukurtas 2017–2018 metais: ,,Permainų kalendorius” (2017), ,,Pagauk, jei gali” (2018) ,,Laukimas” (2018), ,,Skirtingos nuomonės” (2018), ,,Drugio efektas” (2018), ,,Visata. Didysis sprogimas” (2017). Juose autorė nuosekliai vysto bendražmogiškas, kartais metafizines temas, gilinasi į žmogaus jausenos, emocijos raišką ir tai daro itin taupiomis priemonėmis. Abstrahuotuose estampuose, įterpdama vieną ar kitą ženklišką detalę, siekia ne iliustruoti savo pasirinktą temą, o nurodyti kryptį, leisti žiūrovui mintimis ir pačiam paimprovizuoti ir painterpretuoti pasirinkta kryptimi, gilintis į mikro ir makro pasaulio duotybes. 

   Lyrine, romantine nuotaika, taupia fabula pasižymintys Daivos Gudelytės darbai – daugialypiai, autorė nevengia ekspermentuoti, derinti įvairuojančias technikas, stilistinius elementus bei medžiagas, nes menininkei yra tiesiog smagu kurti, atrasti kažką naujo ir tuo dalintis su mumis, žiūrovais!

   

                                                                                                                         Dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė-L.

  Pilies g. 44