• Naujienlaiškis
 • Petro LINCEVIČIAUS  PARODA

   "JAUKAS  MINČIŲ AKIMS"

  Parodos atidarymas 2019 sausio 21 d., 17 val.

   

  Parodoje/projekte pristatomi kūriniai yra kūrybinės krypties, kuria plėtojami lokalaus identiteto globalioje visuomenėje,saviapibrėžties, tapatumo ir identiteto paieškų klausimai.

   

  Idėjos kūrybinei praktikai kyla iš supančios aplinkos kasdieniškumo ir esamo informacijos lauko. Šioje parodoje eksponuojamų kūrinių išeities tašku tapo grindys prosenelės sodyboje. Jų rekonstravimo veiksmas ir istorijos artefakto dekonstravimas vienu metu sukėlė mintis, kad galbūt tokios medinės grindys, dažytos emalinias oranžiniai rudais dažais, ant kurių praėjo kelių kartų gyvenimas, yra ir mano identiteto namų grindys?

  Tęsdamas kūrybinę liniją, kuri brėžiama su konkrečių vietų bei daiktiškosios ir materialiosios kultūros analizės patirčių fenomenologiniu tyrinėjimu ir to menine išraiška, konstruoju sąmonėje (egzistencijos) struktūras (namų interjerus), kuriuos kiekvienas sukurtas kūrinys papildo simboliais ir jų asmeninėmis reikšmėmis. Parodos ekspozicija tampa šių struktūrų išraiška.

   

  Kūrinių rišamosiomis idėjomis galima vadinti filotopijos ir genius loci sąvokas. Pirmoji, apibrėždama konkretų mąstymą, įsišaknijusį konkrečioje vietoje – gimtojoje žemėje, suteikia galimybę pozicionuotu ir įvirtintu mąstymu įsitraukti į universalių ir globalių kontekstų apmąstymą. Antroji – skirta konkrečių vietovių analizei, jų unikalumui ir vietos  dvasiai. Kūryba man yra kalba, kuria galiu išreikšti fenomenologines konkrečių vietų bei daiktiškosios ir materialiosios kultūros analizės patirtis, kurios nukreiptos į lokalaus identiteto globalioje visuomenėje temos analizavimą.

   Petras Lincevičius