Stipendijos

Stipendijų rūšys

Vilniaus dailės akademijos stipendijų skyrimo nuostatai


Tikslinės stipendijos yra skiriamos

 • už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus;
 • už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje;
 • už atstovavimą Akademijai tarptautiniuose projektuose, mokslinėse konferencijose, konkursuose, parodose, visuomeninėje ar sporto veikloje;
 • šeimos nario (tėvų/globėjų, vaikų, sutuoktinio) mirties atveju;
 • gimus vaikui;
 • dėl ilgalaikės ligos;
 • dėl sunkios finansinės padėties;
 • kitais kritiniais atvejais;
 • Studentų mokslinės, tiriamosios, kūrybinės veiklos ir parodų projektams paremti;
 • aktyviausiems VDA kamerinio choro choristams;
 • padalinių studentų atstovybės atsakingiems nariams;
 • VDA studentų atstovybės prezidentui;
 • už dalyvavimą mentorystės programoje su užsienio valstybių studentais.

Prašymas dėl tikslinės vienkartinės stipendijos

Prašymą ir jo priedus siųsti el. pašto adresu studijos@vda.lt


Vardinės stipendijos

Vardinės stipendijos skiriamos pažangiems studentams už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus tam tikrose srityse. Jos skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus. Šių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai numatyti konkrečios vardinės stipendijos skyrimo nuostatuose ir/ar reikalavimuose.

 • Ary Stillman 2000 JAV dolerių stipendija studentui, besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
 • Dalios ir Gintaro Gruodžių premija
 • Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams.
 • Restauratorių Romualdo Vytauto Kaminsko ir Mildos Kaminskienės premija Restauravimo katedros studentui (-ei).
 • A. ir A. Tamošaičių premija
 • Prof. Vytauto Jurkūno premija
 • J. Vienožinskio premija
 • Lietuvos dailininkų sąjungos premija
 • M. K. Čiurlionio vardo premija

Piniginiais prizais taip pat apdovanojami kasmet organizuojamo konkurso „Jaunojo dizainerio prizas“, prof. Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurso nugalėtojai.