• Naujienlaiškis
 • Stipendijos

  Stipendijų rūšys

  Vilniaus dailės akademijos stipendijų skyrimo nuostatai


  Vienkartinės stipendijos yra skiriamos

  • tėvų arba šeimos narių mirties
  • dėl studento ligos
  • stichinės nelaimės
  • turto netekimo
  • už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje, visuomeninėje veikloje, sporte, saviveikloje, atlikus kitus Akademijai svarbius darbus

  Prašymas VDA rektoriui dėl vienkartinės stipendijos

  Stipendijos gali būti skiriamos iš rezervinio fondo lėšų

  • aktyviausiems VDA kamerinio choro choristams
  • padalinių studentų atstovybės atsakingiems nariams
  • VDA studentų atstovybės prezidentui

  Vienkartinių stipendijų iš rezervinio stipendijų fondo skyrimo aprašas

  Vardinėmis stipendijomis įvertinami studentų meniniai pasiekimai. Jos skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus.

  Vardinės stipendijos

  • Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija vienam semestrui;
  • Viktoro Vizgirdos stipendija tapybos specialybės studentui;
  • Ary Stillman 2000 JAV dolerių stipendija studentui, besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
  • Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams.
  • Restauratorių Romualdo Vytauto Kaminsko ir Mildos Kaminskienės premija Paminklotvarkos katedros studentui (-ei).

  Piniginiais prizais taip pat apdovanojami kasmet organizuojamo konkurso „Jaunojo dizainerio prizas“, prof. Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurso nugalėtojai.

  Socialinių stipendijų paraiškų priėmimas 2019 m. pavasario semestrui

  nuo 2019 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. vyks elektroninis prašymų priėmimas per informacinę sistemą ,,Parama“, dėl galimybės, 2019 m. pavasario semestrą gauti socialinę stipendiją. Studentas, siekiantis gauti socialinę stipendiją privalo užpildyti nustatytos elektroninės formos prašymą ir, jeigu reikia, pateikti lydinčius dokumentus iki nustatytų terminų.

  Plačiau apie socialinę stipendiją studentai gali pasiskaityti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

  Socialinės stipendijos yra teikiamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

  Socialinės stipendijos dydis 126,75 eurų per mėnesį.

  Informaciją galima rasti adresu www.vsf.lt arba tel. (8 5) 264 7153, el. paštu viktorija.vigeliene@vsf.lt