• Naujienlaiškis
 • Studijų programų vertinimas ir rengimas

  Studijų programų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas

  Įsakymas dėl studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, studijų krypčių išorinio vertinimo plano, ekspertų atrankos aprašo, ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo


  2008 m.

  2010 m.

  2011 m.

  2012 m.

  2013 m.

  2014 m.

  2015 m.

  2016 m.

  2017 m. 

  2018 m.


  2008 m.

  Vilnius

  Architektūra (61205M103) | BA, Kraštovaizdžio architektūra (62405M104) | MA,
  Interjero architektūra (62105M105) | MA, Pastatų architektūra (62405M106) | MA,
  Architektūra ir paminklotvarka (62405M103) | MA

  Monumentalioji dailė (61202M111) | BA, Monumentalioji dailė (62402M106) | MA,
  Skulptūra (61202M112) | BA, Skulptūra (62402M110) | MA, Tapyba (61202M117) | BA,
  Tapyba (62402M114) | MA, Grafika (61202M107) | BA, Grafika (62402M103) | MA

  Dizainas (61202M106) | BA, Dizainas (62102M102) | MA, Interjero dizainas (61202M120) | BA,
  Kostiumo dizainas (61202M110) | BA, Kostiumo dizainas (62402M105) | MA

  Tekstilė (61202M118) | BA, Tekstilė (62402M107) | MA, Keramika (61202M109) | BA,
  Keramika (62402M104) | MA

  Kaunas

  Architektūra (61205M102) | BA, Pastatų architektūra (62405M102) | MA

  Skulptūra (61202M112) | BA, Skulptūra (62102M108) | MA, Tapyba (61202M117) | BA,
  Tapyba (62102M113) | MA

  Grafinis dizainas (61202M108) | BA, Grafinis dizainas (62102M104) | MA

  Stiklas (61202M113) | BA, Stiklas (62102M109) | MA, Taikomoji grafika (61202M114) | BA,
  Taikomoji grafika (62102M110) | MA, Taikomoji keramika (61202M115) | BA,
  Taikomoji keramika (62102M111) | MA, Taikomoji tekstilė (61202M116) | BA,
  Taikomoji tekstilė (62102M112) | MA

  Telšiai

  Dizainas (61202M106) | BA, Kostiumo dizainas (61202M110) | BA


  2010 m.

  Kaunas

  Architektūra (61205M103) | BA

  Klaipėda

  Vizualinis dizainas (61202M119, 612W20004) | BA
  Vizualinis dizainas (62402M115, 621W20004) | MA

  Telšiai

  Dizainas (61202M106, 612W20001) | BA
  Kostiumo dizainas (61202M110, 612W20003) | BA

  Vilnius

  Fotografija ir medijos menas (61204M101, 612W60001) | BA
  Fotografija ir medijos menas (62404M104, 621W60001) | MA


  2011 m.

  Vilnius

  Grafika | BA (612W10002)
  Grafika | MA (621W10001)
  Keramika | BA (612W10001,61202M109)
  Monumentalioji dailė | BA (612W10003, 61202M111)
  Monumentalioji dailė | MA (621W10003, 62402M106)
  Tapyba | BA (612W10009)
  Tapyba | MA (621W10010)
  Tekstilė | BA (612W10010,61202M118)
  Tekstilė  | MA (621W10004, 62402M107)

  Kaunas

  Skulptūra | BA (612W10004)
  Skulptūra | MA (621W10006)
  Stiklas | BA (612W10005, 61202M113)
  Stiklas | MA (621W10005)
  Taikomoji grafika | BA (612W10006, 61202M114)
  Taikomoji grafika | MA (621W10007, 62402M111)
  Taikomoji keramika | BA (612W10007, 61202M115)
  Taikomoji keramika | MA (621W10008, 62402M112)
  Tapyba | BA (612W10009)
  Tapyba | MA (621W10010)

  Telšiai

  Skulptūra | BA (61202M112)


  2012 m.

  Pažyma dėl Kostiumo dizaino | MA, Grafinio dizaino | BA | MA, Dizaino | MA programų išorinio įvertinimo

  Kaunas

  Grafinis dizainas | BA (612W20002, 61202M108) 
  Grafinis dizainas | MA (621W20003, 62402M108) 

  Vilnius

  Dailės istorija ir teorija (621U90001) | MA
  Dailėtyra (612U90001) | BA
  Dizainas (621W20001, 62402M102) | MA
  Grafinis dizainas (612W20002, 61202M108) | BA
  Kostiumo dizainas (621W20002, 62402M105) | MA
  Pedagoginės studijos (631X10006) | LN


  2013 m.

  Pažyma dėl Architektūros | BA, Pastatų architektūros | MA programų išorinio įvertinimo

  Kaunas

  Architektūra (612K10002) | BA

  Klaipėda

  Vizualinis dizainas (621W20004) | MA

  Vilnius

  Pastatų architektūra (621K10002) | MA


  2014 m.

  Pažyma dėl Fotografijos ir medijos meno | BA | MA programų išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Scenografijos | BA, Monumentaliosios dailės | MA,  Grafikos | MA programų išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Taikomosios keramikos | BA | MA, Stiklo | BA | MA, Metalo meno ir juvelyrikos | BA, Keramikos | BA programų išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Tapybos | BA | MA programų išorinio įvertinimo

  Kaunas

  Stiklas (612W10005) | BA
  Stiklas (621W10005) | MA
  Taikomoji keramika (612W10007) | BA
  Taikomoji keramika (621W10008) | MA
  Tapyba (612W10009) | BA
  Tapyba (621W10010) | MA

  Telšiai

  Metalo menas ir juvelyrika (612W10013) | BA

  Vilnius

  Fotografija ir medijos menas (612W60001) | BA
  Fotografija ir medijos menas (621W60001) | MA
  Grafika (621W10001) | MA
  Keramika (612W10001) | BA
  Monumentalioji dailė (621W10003) | MA
  Scenografija (612W19001) | BA
  Menotyros doktorantūros išorinis ekspertinis vertinimas


  2015 m.

  Pažyma dėl Architektūros | BA programos išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Kostiumo dizaino | BA programos išorinio įvertinimo

  Kaunas

  Grafinis dizainas (621W20003) | MA

  Telšiai

  Dizainas (612W20001) | BA
  Kostiumo dizainas (612W2003) | BA

  Vilnius

  Architektūra (612K10002) | BA
  Dizainas (612W20001) | BA
  Dizainas (621W20001) | MA
  Interjero dizainas (612W20005) | BA
  Kostiumo dizainas (612W2003) | BA
  Kostiumo dizainas (621W2002) | MA
  Pedagoginės studijos (631X10006) | LN 


  2016 m.

  Pažyma dėl Animacijos | BA programos išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Architektūros | BA | MA programų išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Architektūros | BA programos išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Šiuolaikinio meno ir medijos | BA programos išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Dailės terapijos | MA išorinio programos vertinimo

  Kaunas

  Architektūra (612K10002) | BA
  Architektūra (621K10003) | MA

  Klaipėda

  Architektūra (612K10002) | BA
  Šiuolaikinis menas ir medijos (612W63002) | BA

  Vilnius

  Animacija (612W60002) | BA
  Dailės terapija (628B90001) | MA 

  2017 m. 

  Pažyma dėl Kultūros vadybos ir kultūros politikos | BA | MA programos išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Monumentaliosios dailės BA programos išorinio įvertinimo 
  Pažyma dėl Skulptūros (Telšiai, Kaunas, Vilnius BA ir Vilnius MA), Grafikos (Vilnius, BA), Taikomsios grafikos (Kaunas, BA ir MA), Scenografijos (Vilnius, BA ir MA) ir Taikomosios geramikos (Kaunas, BA ir MA) programų išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Taikomosios tekstilės (Kaunas, BA ir MA), Tekstilės meno ir dizaino (Vilnius, BA ir MA) ir Tapybos (Vilnius BA) programų išorinio įvertinimo
  Pažyma dėl Dailės ir interjero restauravimo programų (BA ir MA) akreditavimo

  Vilnius

  Kultūros vadyba ir kultūros politika (612N28002) | BA
  Kultūros vadyba ir kultūros politika (621N20016) | MA
  Skulptūra (612W10004) | BA
  Skulptūra (621W10006) | MA
  Scenografija (612W19001) | BA
  Scenografija (621W10013) | MA
  Monumentalioji dailė (612W10003) | BA 
  Grafika (612W10002) | BA
  Tapyba (612W10009) | BA
  Tapyba (621W10010) | MA
  Tekstilės menas ir dizainas (612W10010) | BA
  Tekstilės menas ir dizainas (621W10004) | MA
  Dailės ir interjero restauravimas | BA
  Dailės ir interjero restauravimas | MA

  Kaunas

  Taikomoji keramika (612W10007) | BA
  Taikomoji keramika (621W10008) | MA
  Taikomoji tekstilė (612W10008) | BA
  Taikomoji tekstilė (621W10009) | MA
  Skulptūra (612W10004) | BA
  Taikomoji grafika (612W10006) | BA
  Taikomoji grafika (621W10007) | MA

  Telšiai

  Skulptūra (612W10004) | BA


  2018 m.

  Vilnius

  Dailės doktorantūros išorinis ekspertinis vertinimas
  Dizaino doktorantūros išorinis ekspertinis vertinimas