• Naujienlaiškis
 • Stojamųjų egzaminų į magistrantūros studijas tvarkaraštis

  Stojamųjų egzaminų į magistrantūros studijas tvarkaraštis

  Svarbios datos:

  Stojamųjų pokalbių rezultatai meno studijų, vadybos, fotografijos ir medijų, dailės ir dizaino kryptyse skelbiami VDA tinklapyje – 2018-07-12 17 val.

  Apeliacijas dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų priėmimo komisija priima ir jas nagrinėja pagal stojančiojo motyvuotą pareiškimą – 2018-07-13 10–14 val.

  Apeliacijos dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų išnagrinėjamos ir skelbiamos – 2018-07-13 16 val.

  Pakviestųjų sąrašas skelbiamas VDA tinklapyje – 2018-07-13 17 val.