• Naujienlaiškis
 • Gruodžio 14 d., 10.00 val., galerijoje „Arka“ (Aušros Vartų g. 7, Vilnius)

  Dizaino krypties meno doktorantė Viktorija Diak gins meno projektą tema

  „(Ne)tvari šiuolaikinės mados industrija ir ateities mada“
  Dizainas W200 (P02)

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovė:
  Prof. dr. Jolanta Vazalinskienė  – Vilnius dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, dizainas P02

  Tiriamosios dalies vadovė:
  Doc. dr. Lolita Jablonskienė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dizaino krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Prof. dr. Vytautas Kibildis – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, dizainas P02;

  Nariai:
  Doc. Māra Binde – Latvijos dailės akademija, dizainas P02
  Prof. Danguolė Brogienė – Vilniaus dailės akademija, dizainas P02
  Dr. Inga Valentinienė – Kauno kolegija, dizainas P02
  Doc. dr. Viktorija Žilinskaitė-Vytienė – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija 05S

  Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

  Naudojamos fotografijos autorius Andrii Diak. Nuotraukoje medžiagos prototipas, gamintas 3D spausdintuvu.

  Anotacija

  Nuolatinis žmonijos veržimasis link progreso vien per paskutiniuosius 100 metų privedė prie masinio resursų išeikvojimo ir visapusiško planetos užteršimo. Kiekviena industrija įneša į tai savo „indėlį”. Meniniame tyrime “(Ne)tvari šiuolaikinės mados industrija ir ateities mada” nagrinėjama tik drabužių industrija – visiems pažįstama ir spalvinga, kai kabo boutique vitrinose, ir menkai žinoma, apgaubta paslaptimi pakeliui į jas. Tai labai plati tema ir sutalpinti tyrime visus norimus aptarti aspektus sudėtinga. Esminis tyrimo siekis – šiek tiek atidengti šiuolaikinės mados industrijos ciklo užuolaidą ir parodyti jos žalingą poveikį mus supančiam pasauliui.

  Siekiant suprasti ir paaiškinti problemišką situaciją, kurioje atsidūrė ši industrija, analizuojami tokie klausimai, kaip greitosios mados ideologija ir jos pasekmės, drabužių gamyba ir jos pražūtingas poveikis supančiai aplinkai, įsiūlyta perteklinio vartojimo psichologija ir su tuo neišvengiamai susijusi šiukšlių problema ir t. t.

  Tyrimo pabaigoje, ieškant galimų pokyčių ir sprendimų ateičiai, pristatoma autorinė ateities mados industrijos vizija, paremta tvaraus dizaino principais. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir biomedžiagas sukuriama inovatyvi žiedinė sistema drabužių gamybai. Aptariama ateities gaminio kūrimo technologija, medžiagos, šiandieninės galimybės ir ribos.

  Summary

  (UN)SUSTAINABLE CONTEMPORARY FASHION INDUSTRY AND THE FASHION OF THE FUTURE

  The rapid pace of the development over the past 100 years caused a massive depletion of many resources and total pollution around the planet. Each industry contributes its individual share. The current study ((Un)Sustainable contemporary fashion industry and Future fashion) is only considering fashion industry – so familiar to everybody with its bright, stylish and shiny windows of a modern boutique, and yet so secretive and unfamiliar with every step along its way to get there. The topic is extensive, that to fit all its aspects is not possible. The main course of the current research is to shine a glimpse of light to the inside fashion industry production cycle and its adverse impact on the environment. The study analyzes topics such as ideology, consequences, overproduction, pollution, overconsumption psychology and an inevitable exponentially growing waste problem caused by fast fashion.

  In the end of research, the author’s vision of the future fashion industry based on principles of sustainable design is represented. By use of modern technologies and biomaterials an innovative circular system for the manufacture and use of wearing apparel is created: from the choice of product, creation to delivery, wear and utilization.