• Naujienlaiškis
 • Gruodžio 13 d., 14.00 val., VDA  parodų salių „Titanikas“ I a. (Maironio g. 3, Vilnius) dailės krypties meno doktorantas Vygintas Orlovas gins meno projektą tema „Transformacija: vaizdo ir garso ryšiai. Kompleksinė garso-vaizdžio kūrimo strategijų analizė“ (Dailė V 002).

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija.

  Kūrybinės dalies vadovas:
  prof. Alvydas Lukys (Vilniaus dailės akademija, dailė V 002)

  Tiriamosios dalies vadovas:
  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas (Vilniaus dailės akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001)

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Prof. Artūras Raila (Vilnius dailės akademija, dailė V 002)

  Nariai:
  Darius Čiuta (Architektas, garso menininkas, architektūra V 001)
  Prof. dr. Rūta Brūzgienė (Mykolo Romerio universiteto Vertybių laboratorija, humanitariniai mokslai, filologija H 004)
  Dr. Salomėja Jastrumskytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
  Keith Rowe (Menininkas, gitaristas (Prancūzija), dailė V 002)

  Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

  Gynimą lydinti paroda ,,xqvhawhhef" veiks nuo gruodžio 10 d., VDA  parodų salių „Titanikas“ I a. (Maironio g. 3, Vilnius).

  Anotacija

  Meno projektu gvildenu garso-vaizdžio kūrimo strategijas teoriniais bei praktika-grįstais įrankiais. Keliu klausimą ,,kokiais būdais jungiame vaizdą ir garsą, kaip verčiame vieną meninę raišką kita?”

  Pasitelkęs teorinius įrankius nagrinėju strategijas, kurių pagrindu menininkai per kūrybinę praktiką ar teorines prieigas atsako į šį klausimą. Pagal transformacijų kryptis, naudojamas medijas, pamatines prielaidas ieškau panašumų ir skirtumų, kad išgryninti ir įvardinti garso-vaizdžio kūrimo strategijų tipologiją.

  Praktiniais įrankiais taikau garso-vaizdžio kūrimo strategijas ir analizuoju procesą siekdamas bent iš dalies atsakyti minėtą klausimą. Per regimosios šviesos ir garso bangų dažnių panašumų analizę, vaporwave dirbtuvių surengimą ir albumo išleidimą, garso judėjimo dujose stebėjimą ir dokumentavimą, poezijos vertimus ir kitus eigoje atliktus veiksmus atsiskleidžia medijose įkūnyti triukšmai, frazeologizmai ir žinios, kurias nėra būtina, o gal ne ir nėra galima, pilnai išreikšti žodžiais.

  Summary

  ”Transformation: Relations of Image and Sound. Analysis of the Strategies for Creating Sound-image

  By using theoretical tools, I explore strategies that artists use to answer this question through creative practice or theoretical approaches. I look for similarities and differences in the underlying assumptions, transformational directions, media used for forming the connection between the two
  fields. I use the comparative analysis to refine and name the typology of strategies used for creating sound-image.

  With a practice-based approach, I apply the strategies for creating sound-image and analyze the process to at least partially answer the above question. Through the analysis of the similarities between visible light and sound wave frequencies, through organizing a workshop on vaporwave and releasing an album, the visual analysis of sound propagation is gas, translation of poetry and other activities carried out in the research, some noises and idioms embedded in the media become apparent. Furthermore, tacit knowledge is revealed.