Lapkričio 29 d., 14.00 val., kūrybinių industrijų centre „Pakrantė“ (Vaidilutės g. 79, Vilnius) dailės krypties meno doktorantas Tomas Daukša gins meno projektą tema „Iš pusiausvyros išvesta sistema su grįžtamuoju ryšiu“ (Dailė V 002).

Kūrybinės dalies vadovas:
prof. Konstantinas Bogdanas (Vilniaus dailės akademija, dailė V 002)

Tiriamosios dalies vadovė:
doc. dr. Agnė Narušytė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

Pirmininkas:
Dr. Darius Žiūra (Vaizduojamieji menai, dailė V 002)

Nariai:
Doc. dr. Žygimantas Augustinas (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)
Anders Kreuger  (Direktorius, Kohta kunsthalė, Helsinkis (Suomija))
Dr. Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Prof. dr. Artūras Tereškinas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija S 005)

Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

Nuotraukos autorius Laurynas Skeisgiela.

Gynimą lydinti paroda t kūrybinių industrijų centre „Pakrantė“ (Vaidilutės g. 79, Vilnius) veiks nuo lapkričio 21 d. 19 val. (atidarymas) iki lapkričio 30 d.

Anotacija

Meno projekto Iš pusiausvyros išvesta sistema su grįžtamuoju ryšiu kūrybinę dalį pavadinimu Iš pusiausvyros išvesta sistema sudaro 16 projektų, iš kurių 12 įgyvendinti ir 4 neįgyvendinti. Darbai pradėti kurti doktorantūros studijų pradžioje (2014 metų spalį) ir buvo kuriami visą doktorantūros studijų laikotarpį (iki 2018 metų spalio). Keli projektai buvo vystomi ir pasibaigus oficialiam studijų laikui bei, tikėtina, bus vystomi ateityje.

Meno projekto gynimą lydinčioje parodoje t pristatomas paskutinis, pačioje doktorantūros studijų pabaigoje sukurtas ir galbūt studijas apibendrinantis projektas pavadinimu No Limit. Parodos erdvę užpildo judantys, šviečiantys ir garsą skleidžiantys dirbtiniai padarai. Žvelgiant atskirai, ryškiaspalviai padarai gali atrodyti mieli ir žaismingi, tačiau chaotiškas jų būrio judėjimas ir skleidžiamas triukšmas trikdo bei baugina, o atmosfera svyruoja tarp žaidimo ir košmaro. Mintis apie kūrinyje nagrinėjamas ribas tarp biologijos ir mechanikos, meno ir žaidimo bet kada gali nutraukti susidūrimas su kuriuo nors iš patalpoje besiblaškančių padarų.

Summary

System Derived from Equilibrium with the Feedback Loop

The creative part of the art project System derived from equilibrium with the feedback loop consists of 16 projects, 12 of which have been implemented and 4 have not been realized. The work began at the beginning of the doctorate studies (October 2014) and was in progress throughout the period of the studies (until October 2018). Several projects were being developed beyond the formal study period and are likely to be developed in the future.

The exhibition t accompanying the defence of the art project presents the work called No Limit which was created at the very end of the Art doctorate program and possibly summarizes the studies. The exhibition space is filled with moving shining and sound-emitting artificial creatures. Viewed separately, brightly coloured creatures may look cute and playful, but their chaotic movement and noise they emit disturb and frighten. The atmosphere fluctuates between something resembling a game and a nightmare. Potential thoughts of animal-machine hybridisation may arise, that – together with considerations where to draw the line between the living and the lifeless, between a toy and something else – can be interrupted by an encounter with one of the creatures inhabiting the space.