• Naujienlaiškis
 • Kovo 20 d., 14.00 val., Lietuvos fotomenininkų sąjungos „Prospekto“ galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius) dailės krypties meno doktorantė Dovilė Dagienė gins meno projektą tema „Čia tada, ten dabar“ (Dailė V 002).

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija.

  Kūrybinės dalies vadovas:
  prof. Alvydas Lukys (Vilniaus dailės akademija, dailė V002)

  Tiriamosios dalies vadovė:
  prof. dr. Giedrė Mickūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Doc. dr. Žygimantas Augustinas (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)

  Nariai:
  Prof. dr. David Bate (Vestminsterio universitetas, dailė V 002)
  Doc. dr. Linara Dovydaitytė (Vytauto didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
  Dr. Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
  Gintautas Trimakas (Menininkas, dailė V 002)

  Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

  Gynimą lydinti paroda „8:20“ veiks kovo 6 - 21 d. (atidarymas kovo 5 d., 17:30 val.), Lietuvos fotomenininkų sąjungos „Prospekto“ galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius).

  Anotacija

  Žmogaus, fotografijos ir pasaulio sąveika, kurią siekiama apibrėžti jau šio tyrimo pavadinime, susideda ir daugybės priežastiniais ryšiais susijusių radinių, kuriuos pasitelkiant žodžius ir vaizdus, bandoma sujungti į visumą, suteikiant jiems nuolat kintančias vietos ir laiko koordinates. Šiandienos pasaulyje dėl vaizdinių pertekliaus sąlygoto fotografijos medijos intensyvumo ir nuolat didėjančio vaizdų archyvo, tam tikri šio lauko reiškiniai ir juos lydintys prasmės klausimai lemia naujos vertės atsiradimą. Dalį tokių reiškinių – būtent vaizdinį tikrovės atkūrimą, dabarties įrodymo poreikį ir galimybes bei laiko tėkmės pojūtį – šiame darbe siekiama permąstyti, o ieškant atsakymų į keliamus klausimus, šiuos aptarti išskleidžiant savo bei apžvelgiant kitų autorių kūrybą. Tyrime siekiama kiek įmanoma labiau nuskaidrinti ir priartėti prie savito kūrybos metodo, taip atskleidžiant ir parodant menininko minties veikimo principą tyrinėjimo procese. Šio tyrimo metodinė prieiga – mikroistorija, kurios pavadinimas nurodo mikroskopinį tyrinėjimą – įvairiapusį įsigilinimą į tam tikrą nedidelį įvykį. Mikroistorijoje reikšmė suteikiama ne tiek pačiam atvejui, kiek klausimams, kurie keliami jį tyrinėjant. Tyrimo objektu čia laikomi radiniai – reikšmingi mažmožiai, kurie atvejo studijose paprastai praleidžiami dėl savo nereikšmingumo, tačiau juose glūdi raktas į praeities rudimentą arba į ateities pažadą. Į meninį tyrimą mikroistoriją perkeliama kaip požiūris, užkimbantis už fragmento, kuris asmeninėje interpretacijoje tampa raktu, vedančiu link nuolatinio laiko ir vietos koordinačių prasilenkimo, parodant šių duotybių nepastovumą ir teisingo liudijimo apgaulę.

  Fotografinė praktika tyrimą papildė naujomis, netikėtomis įžvalgomis, o kūrybiniame procese išryškino nuojautos ir atsitiktinumo svarbą. Meninio tyrimo „Čia tada, ten dabar“ kūrybiniai ieškojimai prasidėję nuo siekio atrasti ir išreikšti savitą laiko, laikiškumo raiškos būdą fotografijoje, įvairiais eksperimentais tyrinėjant vaizdines atminties, laiko ir vietos sąsajas atvedė prie tokių analoginiu būdu sukurtų darbų serijų, kaip Sulaikyta šviesa: dvi Saulės ir Aštuonios minutės. Šiais fotografijų ciklais, kurie remiasi faktu, jog Saulės šviesa Žemės paviršių pasiekia per maždaug 8 minutes, bandoma perteikti temporalumą ir neapgręžiamą fizinio laiko tėkmę ribotomis statiškos plokštumos priemonėmis.

  Summary

  Here Then, There Now

  The interaction between a human, photography and the world consists of many causally related findings that have been bound into a single whole with the help of words and images, by giving them the coordinates of a place and time. Photographs create an impression of witnessing place and time. However, they possess something more than mere traces of past events infused with memory and suspended in the present. In today’s world, the intensity of photographic media results in surplus of images, visual archives grow exponentially; nevertheless, certain phenomena of photography raise questions about meaning and determine the emergence of a new value. This research aims at reassessing and discussing several of these phenomena by elaborating on the artist works and reconsidering the works by other authors. The attempt is to get as close as possible to producing a method of self-reflection in order to show how the mind of an artist works. The methodological access to the reseach is microhistory. It implies microscopic inquiry, a comprehensive insight into a certain small-scale event. In microhistory, the meaning is attributed not to the case itself, but to issues raised while exploring that case. Findings are considered the object of the research – some significant trifles that are usually skipped in case studies for their insignificance, although, they hold the key to the rudiments of the past and to the promise of the future. Transferiring microhistory into artistic research as an approach that pins the fragment in artist personal interpretation, it becomes a key leading to the coordinates of place and time and by doing so reveal the volatility of these stable concepts and deceitfulness of a correct testimony.

  Photographic practice added new unexpected insights to this research and, during the creative process, highlighted the importance of intuition and coincidence. Project “Here Then, There Now”presents an artistic research on time and place that focuses on the eight-minute delay before sunlight reaches the surface of Earth. In the series, such as Suspended Light: Two Suns and Eight Minutes the resulting images are experiments in representing the irreversible flow of astronomical time, through the limited means provided by flat photographic surface.