• Naujienlaiškis
 • Gruodžio 7 d. 14 val. kviečiame į diskusiją

  Dekolonizacija

  Nacionalinės dailės galerijos auditorijoje
  (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

  Moderuoja: prof. dr. Marquard Smith (tyrėjas, Vizualinės kultūros asociacijos įkūrėjas, Londono menų universitetas, VDA)

  Dalyvauja: prof. dr. Almira Ousmanova (tyrėja, dėstytoja, Europos Humanitarinis Universitetas); dr. Danah Abdulla (dizainerė, dėstytoja, Brunel Universitetas Londonas); dr. Michelle Williams Gamaker (menininkė, aktyvistė, dėstytoja Goldsmiths koledžas, Londono Universitetas); dr. Ieva Mazūraitė-Novickienė (kuratorė, tyrėja, NDG)

  Ši diskusija yra sudėtinė prof dr. Marquardo Smitho dėstomo VDA meno doktorantūros dalyko „Tyrimas kaip praktika“ dalis.

  Dekolonizacijos tema šiuo metu itin aktuali, diskutuojama įvairiose institucijose, universitetuose, meno mokyklose, gatvėse. Menininkai, dizaineriai, akademikai, kritikai, kuratoriai, aktyvistai reikalauja dekolonizuoti muziejus, studijų programas, žinias, mąstymą... Kodėl? Dėl to, kad vakarietiškame požiūryje į globalų pasaulį, muziejų, universitetinį išsilavinimą, meno ir dizaino lauką visada pastebima kolonializmo logika. Šiame kontekste būtinos ir sveikintinos skirtingose pasaulio vietose kylančios dekolonizavimo iniciatyvos. Jos ypač svarbios turint minty sudėtingą šiandienos politinę situaciją. Naujas galimybes ir iššūkius kelia alternatyvūs balsai girdimi iš Pietų Amerikos, sovietų įtakoje buvusių šalių, Birtų imperijos pakraščių. Jie skatina permąstyti vyraujantį požiūrį, dėstyti, rašyti ir kurti kitaip. Vadinasi, dekolonizuoti reiškia demokratizuoti. Kokia dekolonizavimo teikiamo impulso, jo retorikos, aktyvizmo, iš to kylančių protestų nauda? Ką, iš tiesų, tai reiškia muziejui, meno mokyklai, universitetinei studijų programai? Kaip dekolonizavimas keičia mąstymą ir žinojimą? Kokia galėtų būti dekolonozavimo estetika, politika, etika?
   
  Diskusija rengiama Vilniaus dailės akademijai bendradarbiaujant su Nacionaline dailės galerija.

  Įėjimas į renginį atviras. Renginys vyks anglų kalba.

  Naudojamos fotografijos autorius A. Sutkus, "Sudie, partijos draugai", 1991.