Doktorantūra

Eglė Bagušinskaitė

Disertacijos tema "Baldų gamyba Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje: tarp amatų ir pramonės". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

Būsto įrengimo parodoje demonstruotų baldų dizainas, 1909. Leono ir Mirono Butkovskių nuotr. LDM, inv. Nr. Fi-76.

Baldų gamybos, dizaino istorijoje XIX a. antra pusė – XX a. pradžia – pilnas kontrastų  laikotarpis. Pramoninė revoliucija į baldininkystės sritį atnešė nemažai naujovių – iki tol mažai naudotų ar visai nenaudotų medžiagų įsitvirtinimą baldų gamyboje, pritaikius naujas apdirbimo technologijas bei masinės baldų produkcijos išplitimą. Įsigalėjus fabrikinei gamybai buvo tiražuojami vienodi gaminiai, baldų individualumas prarado savo aktualumą, išpopuliarėjo nepretenzingi, išgrynintų formų, optimaliai pritaikyti skirtingų socialinių sluoksnių ir skonio vartotojų poreikiams, gaminiai.

Tačiau tuo pačiu metu buvo tęsiamos šimtametės Vilniaus baldininkystės tradicijos, gyvavusios cechinės amatininkystės rėmuose. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje amatų sąjūdžio atgarsiai įnešė naujovių – atsirado specialūs kursai, amatų mokyklos, keliančios profesinį amatininkų lygį, mažinančios atsiliki­mą, reprezentuojančios modernios amatininkystės idėjas. Šių sklaidai, amatininkų ir visuomenės supažindimui buvo pasitelktos meno ir amatų parodos, kurios atspindėjo buvusio cecho amatininko tapsmą moderniu taikomosios dailės kūrėju pritaikius naujojo meno idėjas.

Šio tyrimo tikslas – parodyti pramoninės revoliucijos įtaką XIX a. II p. – XX a. pr. baldų raidai, pristatyti fabrikinės baldų pramonės užuomazgas – baldų fabrikų steigimosi aplinkybes, jų veiklą, gamintą produkciją XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Vilniaus gubernijoje. Ištirti tradicinės baldininkystės amato vystymąsi aptariant amatų ir pramoninės gamybos santykį, keliant klausimus kiek ir kaip modernėjimo procesai veikė baldus gaminusių amatininkų padėtį, kas dominavo – masinė gamyba ar savo įtaką išlaikė tradicinė baldininkystė. Taip pat pateikti prekybos baldais analizę, kuri glaudžiai susijusi su pramoninės, masinės gamybos baldų produkcijos gausėjimu ir būtinybe ją realizuoti. Aptariamu laikotarpiu išplitę fabrikiniai dirbiniai keitė vartojimo įpročius, o pramoninio dizaino baldų plitimas, galimybė juos įsigyti, gali būti laikomas vienu iš besikeičiančios visuomenės, jos modernėjimo, liudytoju ir dalyviu.