Doktorantūra

Daina Urbanavičienė (LMTA)

Disertacijos tema "Lietuvos džiazo scenos identiteto kūrimas ir džiazo kultūros formavimas". Vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Koliažas Daina Urbanavičienė

Pasirinkta tiriamojo darbo sritis – Lietuvos džiazo scenos identiteto kūrimas ir džiazo kultūros formavimas, t. y. džiazo kaip naujos meninės muzikinės raiškos įsitvirtinimas Lietuvoje nuo XX a. 6 dešimtmečio iki šių laikų.

Tyrimo tikslas  – ištirti ir atskleisti XX a. 2 pusės – XXI a. pr. Lietuvos džiazo scenos  identiteto susiformavimo prielaidas, veiksnius ir jo konfigūracijos būdinguosius bruožus istoriografiniu ir menotyriniu aspektais. Tyrimo metu bus tyrinėjama džiazo muzikos identiteto sampratą šiuolaikinėje muzikologijoje (kaip muzikiniai ir kultūriniai ištekliai pasitelkiami identitetui konstruoti, kaip jose sąveikauja muzikiniai ir sociokultūriniai kodai). Bus analizuojama, kada ir kaip džiazas buvo įteisintas instituciškai bei įgavo identiteto kultūros kontūrus Lietuvoje, kokios džiazo muzikos strategijos ir potencialios pozicijos buvo įmanomos (legitimios) skirtingais sovietmečio laikotarpiais, kokios ir dėl kokios priežasties dominavo, kokį poveikį kūrybiniam jaunųjų džiazo atlikėjų formavimuisi ir lauko raidai darė institucinių darinių susiformavimas; kaip formavosi Lietuvos džiazo scenos identitetas, kaip Lietuvoje vyko džiazo bendruomenės transformacija, tam tikri jos istorijos laikotarpiai prisidėjo kuriant tam tikrą džiazo scenos identitetą ir požiūrį į jį kaip pasikeitė džiazo muzikos recepcija ir tiriamos bendruomenės įvaizdis.