• Naujienlaiškis
 • Dizaino inovacijų centras

  Intelektinė nuosavybė

  Intelektinės nuosavybės objektai, kuriems galioja VDA intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai:

  Studijų proceso metu sukurti darbai;

  Projektų, užsakymų ir konkursų metu sukurti darbai.

  Turtinės autorių teisės

  Autorių turtinės teisės į Akademijos darbuotojų darbo metu sukurtus meno, dailės, dizaino ir architektūros kūrinius priklauso autoriui. Jis jomis disponuoja, kaip nori, nesidalina pelnu, tačiau privalo viešinti Akademiją kaip partnerę ir atskleisti, kad jis yra Akademijos darbuotojas. Tačiau turtinės teisės į kūrinį, kurį sukūrė darbuotojas, vykdydamas tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, pereina Akademijai (tokiais kūriniais gali būti studijų programos ir t.t.).

  Studijų proceso metu studentų sukurti kūriniai ir visos turtinės teisės į juos priklauso Akademijai studijų metu ir 5 metus po studijų pabaigos, jei šie kūriniai buvo sukurti Akademijoje studijų proceso metu naudojantis jos patirtimi, technologija, finansine parama, infrastruktūra, medžiagomis ir (arba) įranga, išskyrus kai autorius ir Akademija susitaria kitaip. Pasibaigus 5 metų laikotarpiui po studijų pabaigos, autorius per 30 dienų privalo pasiimti savo kūrinių originalus, neatsiėmus originalų, Akademija jais disponuoja savo nuožiūra.

  Norint vystyti studijų metu sukurtą kūrinį, studentas turėtų pateikti Akademijai prašymą. Gavus prašymą tarp Akademijos ir studento pasirašoma turtinių teisių perleidimo sutartis.

  Neturtinės teisės (autorystė)

  Asmeninės neturtinės teisės išimtinai priklauso kūrinio autoriui.

  Kurdami nepamirškite saugoti ir gerbti ne tik savo, bet ir kitų autorių intelektinę nuosavybę.

  VDA intelektinės nuosavybės valdymo nuostatus rasite čia.

  Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centras teikia informaciją intelektinės nuosavybės, Akademijoje sukurtų kūrinių komercinimo, licencijavimo, teisių perleidimo galimybių ir kt. klausimais.  

  Lukas Valentukevičius
  Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro teisės specialistas
  Maironio g. 3, 113 kab.
  8 5 212 68 69
  lukas.valentukevicius@vda.lt
  www.dic.lt