• Naujienlaiškis
  • Instituto mokslo darbuotojai dalyvauja pedagoginėje VDA veikloje – skaito paskaitas, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams, dalyvauja doktorantūros procese ir komitetų veikloje, rengia metodinę medžiagą, bendradarbiauja su kitais VDA padaliniais.

    Dėstomi kursai:

    Knygos menas

    Vieta, laikas, kontekstas Lietuvos šiuolaikiniame mene

    Atvaizdo antropologija: teorinės prieigos ir analizė