• Naujienlaiškis
 • 2017 m. gegužės 11–12 d.

  Konferencijoje siekiama aktualizuoti sodą kaip savitą kultūros fenomeną – gamtos ir žmogaus kūrinį, aptarti jo istorines ir dabartines raiškos formas, simboliką. Šia tema siekiama atkreipti dėmesį į istorinį sodų ir parkų paveldą Lietuvoje, jų tyrimo ir išsaugojimo problemas, taip pat – su tema susijusius aktualius šiuolaikinės kultūros reiškinius. Kita vertus, tikimasi ir platesnių sodo įvaizdžių ir simbolikos interpretacijų, paliečiant filosofinius ir religinius sodų tematikos aspektus.

  Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus spausdinami Vilniaus dailės akademijos leidinyje ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS, straipsniai įtraukti į EBSCO Publishing sąrašą.

  Konferencijos organizatoriai:

  Dr. (hp) Rūta Janonienė (VDA Dailėtyros institutas), ruta.janoniene@gmail.com
  Dainius Labeckis (VDA Dailėtyros institutas), dainius.labeckis@gmail.com
  Dr. Silva Žilinskaitė (VU Botanikos sodas), silva.zilinskaite@bs.vu.lt

  Konferencijos programa