• Naujienlaiškis
 • Projektai

  1995–1998 m. vykdytas vienas pirmųjų kolektyvinių Instituto mokslo projektų „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninės kultūros savitumas“ (LMT, vad. dr. R. Janonienė), 1998 m. – „Vienuolynų kelio“ programa (Europos Taryba, vad. dr. R. Janonienė, dalyv. D. Klajumienė), vėliau išplėtota šviečiamųjų dokumentinių filmų projekte „Senieji Lietuvos vienuolynai“ (2006–2009 m., projektą rėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR Prezidento kanceliarijos, LR KSRF, Kultūros paveldo departamentas prie LRKM; vad. dr. D. Klajumienė, dalyv. dr. R. Janonienė, dr. T. Račiūnaitė).

  2001–2003 m. kartu su kitų sričių humanitarais įgyvendintas LVMSF remtas tarpdisciplininis projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasinės kultūros šaltiniai“ (vad. dr. T. Račiūnaitė; dalyv. dr. R. Janonienė, dr. R. Butvilaitė, dr. J. Liškevičienė, dr. D. Klajumienė). Vykdyta LDK kultūros istorijai ir meno sampratai svarbių šaltinių paieška, vertimai, analizė ir komentavimas, parengtos šaltinių publikacijos. Šaltinių pagrindu bandyta rekonstruoti dailės sampratą, visuomenės santykio su vizualiąja kultūra pobūdį. Daugiausia nuveikta nagrinėjant XVII–XVIII a. šaltinius. Pavyzdžiui, vykdyti šv. Juozapato Kuncevičiaus hagiografiniams ir ikonografiniams šaltiniams tirti, intepretuoti ir skelbti skirti projektai (2008 m. ir 2013–2014 m., vad. dr. J. Liškevičienė). Jų pagrindu išleista kolektyvinė monograija Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai: XVII a. šaltinio faksimilė, vertimas ir studija (sud. dr. J. Liškevičienė, 2014).

  Grupė projektų buvo skirta Lietuvos dvarų tyrimams. Projektas „Lietuvos dvarai: istorijos ir kultūros šaltinių tyrimai“ (2006 m. LVMSF inansuotas lituanistinių tyrimų projektas, vad. dr. R. Butvilaitė; dalyv. dr. R. Janonienė) išaugo į daugiatomio leidinio Lietuvos dvarų sodybos: atlasas rengimą ir leidybą (dr. R. Butvilaitė, dr. M. Iršėnas). Pastaraisiais metais Instituto darbuotojai vykdė nemažai individualių mokslo projektų, dalyvavo kitų mokslo institucijų inicijuotoje projektinėje veikloje.

  Dailėtyros instituto vykdyta projektinė veikla 2019 metais.

  Renginiai

  Tarptautinė nuotolinė konferencija „Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos“ 2020
  Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 metais“ 2019
  Mokslinė konferencija „Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos ir teorijos aspektai“ 2019
  Tarptautinė mokslinė konferencija „Menas valstybėje – valstybė mene“ 2018
  Mokslinė konferencija „Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje“ 2017
  Tarptautinė mokslinė konferencija (At)koduota istorija architektūroje 2016
  Tarptautinė mokslinė konferencija „Kūnas: ne laiku ir be vietos“ 2015
  Tarptautinė mokslinė konferencija-praktinis seminaras „Pasaulietinių pastatų sienų tapyba: aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos“ (kartu su VDA Paminklotvarkos katedra) 2015
  Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva – Italija: Šimtmečių ryšiai“ (kartu su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais, Vilniaus universitetu ir Lietuvos istorijos institutu) 2014
  Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas“ 2013
  Mokslinė konferencija „Kultiniai atvaizdai Lietuvos Diždžiojoje Kunigaištystėje: importas ir sklaida“ 2012
  Mokslinė konferencija „Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai“ 2011
  Mokslinė konferencija „Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai“ 2010
  Mokslinė konferencija „Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai“ 2009
  Mokslinė konferencija „Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė“ 2008
  Mokslinė konferencija „Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrimai“ 2007
  Mokslinė konferencija „Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje ir jos kontekstuose“ 2006
  Mokslinė konferencija „Stasio Ušinsko ir Liudviko Strolio 100-osioms gimimo metinėms“ 2005
  Mokslinė konferencija „Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje“ 2005
  Mokslinė konferencija „Pirmavaizdis ir kartotė“ 2004
  Mokslinė konferencija „Istorinė tikrovė ir iliuzija“ 2003
  Mokslinė konferencija „Laurynas Gucevičius ir jo epocha“ 2003
  Mokslinė konferencija „Vaizdas ir pasakojimas“ 2002
  Tarpdisciplininė
  konferencija
  „Tipas ir individas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (2001) 2001
  Mokslinė konferencija „Barokas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ 1997