Biblioteka

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

The Matter of Art: Materials, Practices, Cultural Logics, c. 1250-1750. Manchester University Press, 2016.
Scenography and Art History: Performance Design and Visual Culture. Bloomsbury Visual Arts, 2021.
Kotłowski, Jan. Grafika Wileńska Okresu Międzywojennego =: Graphic Art from Interwar Vilnius : Wykładowców i Absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Ze Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
Jubiliejų Kultūra =: Anniversary Culture : Straipsnių Rinkinys. Vilniaus Dailės Akademijos Leidykla, 2021.
Dumas, Marlene, and Demaegd, Frank. Marlene Dumas - Zeno X Gallery: 25 Years of Collaboration. Zeno X Books, 2020.
Simanaitienė, Raimonda. Pėdsakai Molyje. VŠĮ „Architekto Gedimino Baravyko Fondas,” 2020.
Daunienė, Gražina. Kalba Molinukai: [Moliniai Švilpukai Ir Eiliuoti Tekstai Apie Juos]. Išleido Ir Spausdino Uždaroji Dizaino Ir Leidybos AB Kopa, 2016.
Andriušytė Žukienė, Rasa. Aliutė: Dailininkės Aliutės Mečys (1943-2013) Asmenybė Ir Kūryba : Parodos Knyga = Aliutė : Artist Aliutė Mečys (1943-2013) Person and Creation : Exhibition Book. Nacionalinis M.K. Čiurlionio Dailės Muziejus, 2014.
Krištopaitytė, Violeta, et al. Vladimiras Dubeneckis (1888-1932). Architektas Gyvenimo Ir Kūrybos Teatre: [Parodos Katalogas] Nacionalinis M.K. Čiurlionio Dailės Muziejus, 2013 XII 19 - 2014 III 2. Nacionalinis M.K. Čiurlionio Dailės Muziejus, 2013.
Kleizaitė Vasaris, Beatričė Albinas Elskus: Grožio Ir Vizijos Dailininkas =: Albinas Elskus: Artist of Beauty and Vision. Nacionalinis M.K. Čiurlionio Dailės Muziejus, 2009.
Daunoravičienė, Gražina, et al. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): Jo Laikas Ir Mūsų Laikas =: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): His Time and Our Time : Studijų Ir Mokslo Straipsnių Rinkinys. Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija, 2013.
Kacprzak, Dariusz, et al. Pięknoṥć Twą Widzę: Od Čiurlionisa Do Kairiūkštisa - Sztuka Litewska Pierwsej Połowy XX Wieku = In Deiner Ganzen Schönheit Prangst Du Vor Mir : Von Čiurlionis Bis Kairiūkštis - Litauische Kunst Der Ersten Hälfte Des 20. Jahrhunderts = Tavo Regiu Aš Grožį : Nuo Čiurlionio Iki Kairiūkščio - XX Amžiaus Pirmosios Pusės Lietuvių Dailė. Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2020.
Mulvey, Laura. Afterimages: on Cinema, Women and Changing Times. Reaktion Books, 2019.

Urban, Florian. Postmodern Architecture in Socialist Poland: Transformation, Symbolic Form and National Identity. Routledge, 2021.

 

Routledge Handbook of Body Studies. Routledge, 2012.
Robinson, Lily B. Research-Based Programming for Interior Design. Fairchild Books, 2020.
Winchip, Susan M. Professional Practice for Interior Designers in the Global Marketplace. Fairchild ; Bloomsbury Publishing Inc, 2013.
Jeong, Jeong H. Laser Holography: Experiments You Can Do ... from Edison. Thomas Alva Edison Foundation, 1987.