Biblioteka

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

Palyginamoji Pasaulio Religijų Historija. [J. Šliūpas], 1936.
Stöckl, Albert. Filosofijos Istorijos Bruožai: 4 Leidimas, Apdirbtas Ir Išleistas Jurgio Weingärtnerio. Švietimo m-Jos Knygų Leidimo Komisijos Leid, 1926.
Aris, Konstantinas. Mano Ekspedicija į Vidurinę Aziją: Su 55 Paveikslais, 5 Žemėlapiais Ir 1 Ekspedicijos Kelionės Piūviu. Sakalo b-Vė, 1934.
Biliūnas, Jonas. Įvairųs Apsakymėliai. „Aušros“ Išleidimas, 1906.
Vydūnas. Karalaitê: Triveiksmê Drâma Is Зemaitiû Pasakos. Rūta, 1925.
Tamošaitienė, Anastazija. Mergaičių Darbeliai. JŪR Sąjungos Leidinys, 1937.
Horatius Flaccus, Quintus. Parinktos Odės Ir Epodės. Sakalas, 1936.
Vaičiūnas, Petras. Naujieji Žmonės: 5 Veiksmų Komedija. Spaudos Fondas, 1937.
Gudaitis, Mikas. Jurgis Žiburys: Trijų Veiksmų Scenos Veikalelis. Išleista Autoriaus, 1918.
Ovidius Naso, Publius. Ovidijus: Parinktos Vietos. [Leidėjas Nenustatytas], 1926.
Poška, Antanas. Nuo Baltijos Iki Bengalijos: Aštuonerių Metų Kelionė Po Europą, Afriką Ir Aziją. Sakalas, 1939.
Land of Design Lithuania: Generative Fashion, Crowdfunding Oddities, Material Collections. Verlag Form GmbH & Co. KG, 2016.
Praktischer Hauskalender, 1938. Druck Und Verlag: „Rytas” Akt.-Ges, 1937.
Lithuanie: Guide à L'usage Des Touristes. Publié Par L'Automobile Club De Lituanie, 1932.
Wystawa Prac Pedagogów Kierunku Rzeźby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 200 Rocznicę Założenia Katedry Rzeźby Na Uniwersytecie Wileńskim. Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2003.
Migonytė-Petrulienė, Viltė et al. Palanga: Architektūros Gidas. Lapas, 2021.
Arlauskaitė, Natalija, et al. Fokuse: Moterys Lietuvos Kine. Lapas, 2021.
Rubavičius, Vytautas. Tarybmečio Dailininkų „Laisvos Kūrybos Zona“. Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2020.
Skerstonas, Eugenijus. Vyras Ir Veidrodis: Psichologinė Dvikova. Sofoklis, 2015.
Riegl, Alois. Problems of Style: Foundations for a History of Ornament. Princeton Legacy library ediotion 2018. ed., Princeton University Press, 2018.